Sveriges Maritima Index 2020

Sveriges Maritima Index är en illustrerad katalog över Sveriges större fartyg inklusive större fiskebåtar. Årets upplaga har precis kommit ut. Det är idag ett mycket bra, i princip nödvändigt, komplement till den information om fartyg som kan hämtas i Klubb Maritims utdrag ur skeppsregistret och för fiskebåtar den information som kan hämtas i EU:s fiskebåtsregister. För den fartygsintresserade nörden i alla fall. Jämfört med EU:s fiskebåtsregister har dock Sveriges Maritima Index en fördel. Ägarna av båtarna är listade.

För de riktigt stora fiskebåtarna och andra fartyg är DNVs fartygsregister också en bra källa. Även Bureau Veritas och Lloyd’s Register har fartygsregister som är användbara. Det går alltså att hitta gratis information hos kommersiella företag, men den svenska myndigheten Transportstyrelsen tar hutlöst mycket betalt för att det ska gå att ta del av deras information. Danska skeppsregistret är offentligt tillgängligt, Norges fiskebåtsregister såväl som Rysslands skeppsregister, Storbritanniens kvotregister och Danmarks kvotregister. med flera liknande tjänster. De enda som tar hutlöst betalt är svenska Transportstyrelsens men hos många myndigheter i olika länder måste information begäras ut. Men den är i de flesta fall helt gratis.

När det gäller förteckningen av fiskebåtar är det värsta misstaget från förra året rätta. Då glömdes GG 764 Astrid bort. Det är nästan omöjligt att hålla reda på alla ägarbyten, inköp och affärer men fiskebåtar så misstag kommer alltid att ske. Det spelar i allmänhet mindre roll men här några kommentarer om ett par missar i årets lista. SM 53 Glomskär finns inte med. Ägare är DE Fiske AB, Det är den tidigare L 421 Cadiz. Vidare saknas också E 727 Jette Kristine vars ägarbolag Jette Kristine E 727 ApS ägs av Rylo Danmark ApS var ägare är samma personer som också äger S 144 Themis via Rylo AB och Themis Fiskeri A/S.

De båtar som ägs av Zandic Management & Trading AB på Island och i Marocko är inet med på listan detta år heller. Det är svårt att hålla koll på dem men de skiljer sig knappast från båtarna i Danmark och Finland rent ägarmässigt. Ägarna bor i Göteborgsstadsdelarna Fiskebäck och Högen. Jag tycker nog de borde vara med. Däremot så förstår jag om de båtar som Anders Lisborg och Magnus Roth äger i Norge respektive Litauen inte finns med. Båda två är visserligen svenskar men de bor i Norge. Det är också rimligt att den båt i Polen som svenska yrkesfiskare är delägare i via PFG Fish, Västkustfisk SVC AB och FF Skagen utelämnas från listan.

Förändringar under de senaste månaderna finns inte heller med, vilket är naturligt och rimlig. En produkt av det slag som Sverige maritima Index är behöver vara klar en viss tid innan den trycks och ges ut. Därför finns nya GG 150 Älvsborg, FG 111 Tunafjord, GG 207 Torland eller nya GG 97 Zenith med. Det är naturligt.

En sak som är märklig är att de flesta vägfärjor inte tycks vara med i Sverige Maritima Index. Några finns bland svenskägda fartyg och några finns bland statsägda fartyg. Men de flesta finns inte med. Information om dessa färjor är mycket lättillgänglig på Trafikverkets hemsida. Specialfartyg finns med om de ägs av offshorebolag och liknande, detta även om de är flaggade i annat land. Men exakt likadana fartyg som ägs av fiskeriföretag finns inte med.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!