Makthavare i svenskt fiske 2020

Det finns en lång rad makthavare i svenskt fiske. Det kan handla om myndighetspersoner, miljöaktivister, företagsledare, yrkesfiskare, organisationsföreträdare med mer., Denna artikel handlar om makthavarna i själva fisket. Det inkluderar yrkesfiskets organisationer, företag som köper upp fisken, fiskeriföretag och liknande, men inte detaljister i fiskbranschen, inte myndigheter och inte miljöorganisationer.

Ett mått på makt kan vara antalet styrelseuppdrag en person har. Men det är inte bara detta som avgör makten. Också storleken på företagen avgör vem som har makt. En VD-post i ett stort företag kan ha större betydelse än många styrelseuppdrag i små företag.

SPF är Swedish Pelagic Federation PO som organiserar pelagiska fiskare, SFPO är Sveriges Fiskares PO vilket är den största fiskeriorganisationen i Sverige, HKPO är Havs- och Kustfiskarnas PO. Västkustfisk SVC AB ägs av Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund och är delägare i Scandic Pelagic tillsammans med FF Skagen.

Antal styrelseuppdrag (inkl. suppleantposter) i fiskrelaterade verksamheter, viktigaste verksamhet

 1. Roger Skymne, 12, Västkustfisk SVC AB
 2. Thomas Johansson, 12, Astrid Fiske AB
 3. Peter Sjöholm, 10, Scandic Pelagic Västervik AB
 4. Kurt Claesson, 10, Fiskeri AB Ginneton, SPF
 5. Börje Johansson, 10, Astrid Fiske AB, SPF
 6. Jonas Ahlström, 8, Ahlma Fiskeri AB, SPF
 7. Martin Kuhlin, 7, Scandic Pelagic Ellös AB
 8. Marcus Backman, 7, B-C Pelagic AB
 9. Roland Pettersson, 7, SPF
 10. Leif Christian Henning, 7, Västkustfisk SVC AB
 11. Sterner Lundgren, 7, Rossö Fiskeri AB, SFPO

Thomas Johansson är också styrelsemedlem i Danmarks Pelagiske PO (DPPO) som organiserar pelagiska fiskare i Danmark liksom i Astrid Fiskeri A/S där han är direktör. Även Börje Johansson är styrelsemedlem i Astrid Fiskeri A/S. I DPPO:s styrelse sitter även Johannes Claesson (Fiskeri AB Ginneton, Gifico ApS) och Anders Ryberg (Rylo AB, Themis Fiskeri A/S, Rylo Danmark ApS).

När det gäller enskilda ordförandeposter och VD-poster som kan tänkas ge makt är urvalet mitt och det kan säkert finnas personer jag missat, företag jag missat liksom sådana som inte borde varit med. Det finns helt enkelt en viss subjektivitet i urvalet.

Personer som är ordf eller VD i de viktigaste organisationerna och några av de största företagen

 • Peter Sjöholm, VD Scandic Pelagic Västervik AB och Västkustfisk SVC AB
 • Anton Paulrud, VD i SPF
 • Peter Ronelöv Olsson, ordf. i SFPO
 • Tommy Lang, ordf. i HKPO
 • Martin Kuhlin, VD Scandic Pelagic Ellös AB
 • Roger Tilander, VD Göteborgs Fiskauktion
 • Lars Magnus Johansson, VD Stockholms Fiskauktion och Smögens Fiskauktion
 • Jonas Sardal, VD Astrid Fiskexport AB (Astrid Fiske AB)
 • Johannes Palsson, VD FF Skagen A/S
 • Börje Johansson, ordf. Astrid Fiske AB och Astrid Pelagic AB
 • Kurt Claesson, ordf. Fiskeri AB Ginneton och SPF
 • Thor Claesson, VD Fiskeri AB Ginneton
 • Lars Uno Bryngeld, ordf. Bryngeld Fiskeri AB
 • Anders Gustafsson, ordf. Båt GG 330 Carmona AB, styrelseledamot FF Skagen Fond
 • Marcus Backman, VD B-C Pelagic AB
 • Erling Malmborg, ordf. B-C Pelagic AB
 • Teija Aho, VD Guldhaven Pelagiska AB
 • Elis Georg Gustafsson, ordf. Västfjord Fiskeri AB
 • Krishan Kent, ordf. Fiskbranschens Riksförbund
 • Annika Fogelström Helmer, VD Klädesholmen Seafood AB
 • Tom Ekström, VD Skillinge Fish-Impex AB

Johannes Palsson är med på listan då han är VD i den största köparen av fisk från svenska yrkesfiskare, FF Skagen med dotterbolaget Scandic Pelagic A/S. Han är också styrelsemedlem i 3 svenska fiskerirelaterade fiskeföretag, Scandic Pelagic Västervik AB, Scandic Pelagic Ellös AB och Rygaard Fisktransport AB. Svenska yrkesfiskare är de största intressenterna i FF Skagen. I danska Scandic Pelagic A/S är också Roger Skymne och Pete Sjöholm styrelseledamöter.

De största företagen omsättningsmässigt, företag, hemort, omsättning 2018 M SEK

 1. Astrid Fiske AB, Rörö, 621 (inkl. Astrid Fiskexport)
 2. Scandic Pelagic Västervik AB, Västervik, 253 (inklusive Scandic Ellös)
 3. Klädesholmen Seafood AB, Rönnäng, 196
 4. Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck, 152
 5. Rylo AB, Rörö, 149 (har ingen fiskeriverksamhet i Sverige)
 6. Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck, 140
 7. Skillinge Fish-Impex AB, Simrishamn, 111
 8. B-C Pelagic AB, Donsö, 71 (2018/2019)
 9. Abba Seafood AB, 62
 10. Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön, 50
 11. Ahlma Fiskeri AB, Fiskebäck, 44 (2018/2019)
 12. Västfjord Fiskeri AB, Fotö, 41
 13. Västkustfisk SVC AB, Göteborg, 37
 14. Guldhaven Pelagiska AB, Kalix, 29
 15. Lövön AB, Rönnäng, 28
 16. Zandic Management & Trading AB, Fiskebäck, 26 (har ingen fiskeriverksamhet i Sverige)

Utöver makthavarna i fisket finns alltså dessutom myndighetspersoner på länsstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten, vidare forskare på olika universitet och forskningsföretag, företrädare för miljöorganisationer och journalister/skribenter. Dessa ska jag återkomma till. Fiskindustrin i Sverige har också makt inom fisket i den mån de köper upp fisk från svenska fiskebåtars såsom exempelvis Scandic Pelagic och Astrid Fiskexport. De flesta fiskindustriföretag i Sverige lever dock på att hantera norsk lax.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!