Licensjakt och skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på gråsäl och tillåter skyddsjakt på knubbsäl och vikare under 2020 och början av 2021. Licensjakten och skyddsjakten syftar i huvudsak till att förebygga och förhindra de skador som framförallt gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige.

Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt. Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut är det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet.

– Vi inför nu licensjakt på gråsäl. Gråsälspopulationen är livskraftig och har haft en god tillväxt under flera år. En starkt bidragande orsak till att licensjakt införs är att skadorna på fisket ökar och har gjort så en längre tid. Sälar tar fisk ur fiskenät och förstör fiskeredskap. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet inom ett begränsat område i direkt anslutning till pågående fiske. Nu kan jakten bedrivas i större områden säger Marcus Öhman, enhetschef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Totalt får 2 000 gråsälar fällas i den kommande licensjakten. Kvoten är gemensam för hela Sverige och jakt får ske i samtliga län som har kust mot Östersjön.

Liksom tidigare år beslutar Naturvårdsverket också om skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Till skillnad mot gråsäl kan det gällande knubbsäl och vikare endast fattas beslut om skyddsjakt, inte licensjakt.

– Skyddsjakt behövs för att förhindra skador som sälen orsakar. Till skillnad mot licensjakten får skyddsjakten bara ske inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Detta för att rikta jakten mot skadegörande individer, säger Nils Mårtenson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Totalt 900 knubbsälar och 400 vikare kan fällas i den beslutade skyddsjakten. Antalet är fördelat på de län där jakt är tillåtet.

Fällda sälar ska bärgas när det är möjligt och i vissa fall ska provtagning ske. Syftet med provtagningen är bland annat att övervaka sälarnas hälsa och fortplantning. Före jakten ska jägaren kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst eller besöka webbplatsen för att få information om provtagning och om antalet sälar som fortfarande får fällas. När en säl fällts ska jägaren meddela detta till Naturvårdsverket senast följande vardag.

I länen Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne kan kontakt tas med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för information kring frivillig provtagning. Denna provtagning är kopplad till kommande utvärdering av licensjaktens effekter.