Lögner i tidningen Mitti om strömmingsfisket

I Sverige finns en trålfiskegräns på 4 sjömil. Innanför den får det inte trålas. Under delar av året fiskas sill (strömming) precis utanför trålfiskegränsen då sillen vid en viss tid uppehåller sig där. Det fisket sker dock inte nu, utan tidigare på året. Så har delar av sillfisket varit sen minst 50 år tillbaks. Men det är samtidigt en mycket liten del av sillen som fångas nära kusten i Stockholmsområdet.

Påståendena i tidningen Mitti är därför felaktiga på flera plan. Sillfisket med trål strax utanför trålfiskegränsen är inget nytt. Det fångas heller inte speciellt mycket sill av trålare precis utanför trålgränsen i Stockholms skärgård under den tid i maj-juni som en del av sillen går in i skärgården för att leka.

Delområde 29 är inte heller Stockholms län som Mitti påstår utan det norra Östersjön och sträcker sig från Estland i öster till Sverige i väster, Gotland i söder och Åland i norr. Den södra delen av Stockholms skärgård ligger dessutom i delområde 27. Nästan all sill som fiskas i område 29 fångas nordöst om Gotland och in mot Estlands och Finlands kust. Att hävda att över 3 000 ton fångas i Stockholms län är inget annat än en lögn. Den som är ansvarig för lögnerna är en journalist vid namn Calle Godani.

Dessutom är det så att nån större trålare knappast skulle fiska utanför Stockholm skärgård just nu. Det gör de inte heller. Så här års är det tobisfiske i Nordsjön som gäller för de flesta. De flesta stora svenska pelagiska trålarna finns därför nästan alla där men några stycken befinner sig i södra Östersjön (SIN 50 Laguna, SIN 802 Courage, GG 207 Torland och SM 53 Glomskär). Det tar några minuter att kolla med hjälp av Marinetraffic. Courage och Laguna fiskar aldrig nån annan stans än i södra Östersjön och bara Torland är en riktigt stor svensk trålare. Artikeln i Mitti är inget annat än ett påhitt, en fantasi, en lögn. En fabrikation av Calle Godani som får stöd av Henrik C Andersson som uppenbarligen talar mot bättre vetande.

Däremot har de pelagiska trålarna tidigare i år sannolikt varit i området kring Stockholm och fiskat.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!