Svenska fiskerättigheter för tobis 2020 – båtar och företag

För tobis så var den totala kvoten ännu inte fastställd när jag fick siffror från Havs- och vattenmyndigheten över fördelningen av svenska fiskerättigheter för tobis. Däremot fick jag den andel i promille som olika båtar innehade och med hjälp av den totala svenska kvoten för 2020 har jag räknat med varje båts andel. I detta sammanhang bör det noteras att fiskerättigheter för enskilda båtar ändras under året då det handlas med fiskerättigheter. Det som landas av en viss båt är därför sällan det samma som samma båt innehar i fiskerättigheter.

Tobis fiskas med så kallad semipelagisk trål, en bottentrål som inte har så stor bottenpåverkan. Tobis fiskas också på grusbottnar vilka inte är känsliga för de störningar bottentrålar kan orsaka. Det är stora pelagiska båtar från den svenska västkusten som fiskar tobis och de fångar den i Nordsjön, de flesta år huvudsakligen på Dogger bank, men vissa år på andra ställen. Tobis anävnds uteslutande för tillverknigng av fiskmjöl och fiskolja.

GG 229 Clipperton

Fiskerättigheter för tobis, båt, ton, ägare, hemmahamn

  1. GG 229 Clipperton, 1 939, B-C Pelagic AB, Donsö
  2. GG 330 Carmona, 1 767, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
  3. GG 203 Ginneton, 1 336, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
  4. GG 778 Lövön, 1 196, Lövön AB, Rönnäng
  5. GG 218 Västfjord, 1 036, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
  6. GG 207 Torland, 948, Torland Fiske AB, Fiskebäck
  7. GG 204 Tor-ön, 948, Tor-Ön Fiske AB, Fiskebäck
  8. GG 764 Astrid, 682, Astrid Pelagic AB, Rörö

Ahlma Fiskeri AB som i nuläget inte har en båt har fiskerättigheter för 1 332 ton medan Axfish som inte heller har en båt har 802 ton. Odeskär AB har 264 ton men ingen båt och slutligen har GG 1226 Clippfjord 220 ton. GG 1226 Clippfjord ägs av AB Clipperton som är hälftenägare i B-C Pelagic AB.

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, EU:s fiskebåtsregister

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!