Självklart ska sälprodukter få säljas

Regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att agera för ta bort de handelsförbud som idag hindrar förädling av sälprodukter i Sverige. Idag är det förbjudet att handla med sälprodukter i Sverige på grund av beslut i EU och WTO.

Detta samtidigt som det finns både licensjakt på gråsäl och omfattande skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Utan tvekan är det resursslöseri att inte ta till vara på och kunna sälja kött, skinn och sälfett från dödade sälar.

Sälprodukter får inte säljas inom EU på grund av tidigare beslut i EU som drivits fram av miljörörelser i Europa. Sverige hade tidigare ett undantag för försäljning, men det upphörde 2015 efter att Världshandelsorganisationen WTO ansåg undantaget vara diskriminerande.

Ena av de som drivit frågan om säljakt är moderata riksdagsledamoten Alexandra Anstrell:

En av de riksdagsledamöter som drivit frågan är Alexandra Anstrell (M) från Haninge, hon förväntar sig att regeringen omedelbart påbörjar arbetet med att söka undantag.

– Att skjuta djur utan att ta vara på kroppen är inte försvarbart och inte god viltvård. Historiskt sett har skinn, päls, kött och fett varit en handelsvara och borde således kunna vara det än idag. Med de problem Sverige har i Östersjön med säl idag och i och med den licensjakt vi infört borde det finnas goda grunder för Sverige att få ett handelstillstånd i EU för detta.

Omröstningen i riksdagen slutade med 29 röster för och 26 röster mot.

Redan i en rapport från EU-kommissionen i januari framförde dock Sverige, Finland och Estland synpunkter på att handel bör tillåtas. Det har lett till att ett särskilt möte om frågan ska hållas.

Det är som jag ser det självklart att sälprodukter måste få säljas när säl får jagas. Det skulle också innebära att hårt ansatta yrkesfiskare skulle kunna få ytterligare en möjlighet att tjäna pengar. På vissa håll skulle det kunna rädda ett kustnära yrkesfiske som annars skulle försvinna.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!