Veckans båt – S 438 Bristol

Det senaste tillskottet till den svenska och svenskägda fiskeflottan är den pelagiska trålaren S 438 Bristol. En båt som ägs av B-C Pelagic Danmark ApS som i sin tur ägs av B-C Pelagic Holding ApS. Ägare av B-C Pelagic Holding ApS är Reine Backman, Marcus Backman, Erling Malmborg, Runar Jansson, Kenny Jansson och Aste Jansson. De två sistnämnda är bosatta i Göteborg medan de andra bor på Donsö. De äger också svenska B-C Pelagic AB via AB Clipperton (Backman och Malmborg) och Bristol Fiske AB (Jansson). B-C Pelagic AB äger GG 229 Clipperton. AB Clipperton äger kvotbåten GG 1226 Clippfjord.

S 438 Bristol är 48 meter lång med ett bruttotonnage på 810 ton. Båten byggdes 1997 på Karstensens Skibsværft i Skagen som SO 718 Western Viking och hemmahörande på Irland. 2005 såldes den till Norge och blev M-718-HØ Sævikson varefter den såldes år 2009 igen för att bli H-718-B Trygvason. 2016 köptes den av Mindbo ApS för att bli L 415 Stormy och i april blev den S 438 Bristol med svenska ägare. Båten har RSW-tankar på totalt 884 m3 och en MaK 6M32 huvudmotor.

S 438 Bristol i Skagen. Bild: Ejvind Tidselbak

De fiskerättigheter S 438 Bristol har i Danmark är relativt små och omfattar brisling (skarpsill) i Nordsjön och tobis.

Båten är målad i rött vilket var den traditionella färgen för GG 438 Clipperton medan den tidigare GG 229 Bristol var svart eller i alla fall mycket mörkt blå. I samband med att AB Clipperton och Bristol Fiske AB bestämde sig för att gemensamt köpa en ny båt så blev kompromissen Bristols nummer och Clippertons namn vilket gav namnet GG 229 Clipperton och mörkt blå färg. Nu är det därför logiskt att den nya Bristol får Clippertons gamla nummer, dvs har fått namnet S 438 Bristol.

SO 718 Western Viking som nybyggd. Bild: Karstensens Skibsværft

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!