Parlevliet & van der Plas (PP Group)

Parlevliet & van der Plas (PP Group) grundades 1949 av Dirk Parlevliet samt Dirk och Jan van der Plas. Idag är företaget ett av världen största fiskeriföretag med cirka 7 000 anställda i en lång rad länder, förutom Nederländerna också Tyskland, Litauen, Frankrike, Surinam, Brittiska Guyana och Indien.

Moderbolaget i koncernen verkar vara PP Groep Katwijk BV med de två dotterbolagen Parlevliet & van der Plas Haringhandel BV, Parlevliet en van der Plas BV och Rederij Samenwerking I. Det sistnämnda företaget är holdingbolag för det nederländska dotterbolaget Tory BV och de flesta utländska bolag förutom UK Fisheries. UK Fisheries är för sin del ett av Europas största fiskeriföretag i sin egen rätt och beskrivs i ett eget inlägg.

Tory BV är i sin tur moderbolag till en rad nederländska företag vars syfte är att äga fiskebåtar, däribland Vikingbank BV, Kilda BV, Fladen Gronden BV, Silver Pit BV med flera. De olika pelagiska båtarna flyttas dock regelbundet mellan olika bolag och olika länder. Andra nederländska dotterbolag i koncernen är räkföretaget Heiploeg International BV samt handelsföretagen Ouwehand Visverwerking BV (har också en fiskbearbetningsfabrik) och Sawad Food International BV. 25% av den nederländska kvoten för sill och lika mycket av makrillkvoten beräknas vara kontrollerat av PP Group. Fisket som är både plagiskt och demersalt bedrivs i Nordatlanten och Nordsjön. 2018 köptes Dadas Groep inklusive Dadas Zeevis Groothandel som handlar med plattfisk och 2019 del i Platvis Holland BV som driver en fiskberedningsfabrik inriktad på plattfisk. I Nederländerna har företaget en större pelagisk fiskebåt.

I Tyskland äger koncernen fiskeriföretaget Doggerbank Seefischerei GmbH via Rederij Samenwerking I BV med de fiskebåtsägande bolagen Nordbank Hochseefischerei GmbH, Ostbank Hochseefischerei GmbH, Oderbank Hochseefischerei GmbH, Rockall Seefischerei GmbH, Warnemünder Hochseefischerei GmbH och Westbank Hochseefischerei GmbH.

Andra delar av koncernen i Tyskland är handelsföretagen Mecklenburger Hochseefischerei GmbH, German Seafrozen Fish Handelsgesellschaft GmbH, och Deutsche See GmbH (köpt 2018) som alla ägs av Parlevliet en van der Plas BV samt fiskindustrin Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH (startades 2003) som ägs av Parlevliet & van der Plas Haringhandel BV. 2009 köptes också fiskeriföretaget Ocean Food GmbH & Co. KG som ägas av Doggerbank. Dessutom ingår transportbolaget Seefrostvertrieb Gesellschaft och transportmäklaren CCH Boesch i koncernen. Totalt har PP Group 5 stora fabrikstrålare med tysk flagg. De har dessutom avtal med bl.a. danska Rederiet Ruth A/S samt svenskägda Astrid Fiskeri A/S och Kristine Fischerei Gmbh om leveranser av sill till Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH vilket sannolikt också inkluderar byten av kvoter.

Doggerbank Seefischerei GmbH grundades som ett dotterbolag 1986. Mecklenburger Hochseefischerei GmbH (MHF) köptes 1998 och året efter grundades German Seafrozen Fish Handelsgesellschaft GmbH. Minoritetsägare i Deutsche See som har cirka 1 800 anställda är Dirk van der Plas Beheer BV. PP Group beräknas kontrollera cirka 90% av den tyska sillkvoten och uppemot 100% av den tyska makrillkvoten.

År 2016 köpte koncernen också det franska företaget Compagnie Française du Thon Oceanique (CFTO), ett av världens största tonfiskföretag med verksamhet i Frankrike, Italien (dotterbolaget Industria Armatoriale Tonniera). CFTO äger också 50% i franska Armement Gueriden. CFTO bedriver fiske av tonfisk i Guineabukten och Indiska Oceanen med fabriker i Elfenbenskusten och på Seychellerna. Totalt har företaget 15 snörpvadsbåtar för fiske av tonfisk varav en är flaggad i Italien.

Dessutom har företaget via Tory BV ett delägt intresseföretag i Storbritannien vid namn UK Fisheries Co Ltd som i sin tur har dotterbolag i Spanien, Frankrike, Portugal och en delägd fiskebåt i Danmark. Är dessutom minoritetsdelägare i ett av Färöarnas största fiskeriföretag, P/f Næraberg, med 4 pelagiska fiskebåtar. 2019 landade P/f Næraberg 90 000 ton blåvitling, 33 000 ton sill och 8 000 ton makrill.

I Litauen finns dotterbolaget Atlantic High Sea Fishing UAB, I Lettland det delägda företaget Latvian Fishing SIA med dotterbolaget Batterfisa SIA och i Polen har de ägarintressen i Atlantex Sp.zo.o. Den andre hälftenägaren i Latvian Fishing och delägaren i Atlantex är Samherji-koncernen som också är hälftenägare i UK Fisheries. Atlantex äger världens största fiskebåt, GDY-151 Annelies Ilena, medan Batterfisa har två trålare.

Heiploeg BV köptes år 2014 och var då konkursfärdigt. Företaget köper, bearbetar och säljer hästräkor (tångräkor, brown shrimp). Verksamheten bedrivs idag i dotterbolaget Heiploeg International BV som i sin tur äger tyska handelsföretaget Büsumer Krabbenhandel, Heiploeg Surinam som bedriver räkfiske i Surinam med ett tiotal räktrålare och Noble House Seafoods i Guyana som har ett 20-tal räktrålare och en räkskalningsfabrik. Räkan de fångar heter Xiphopenaeus kroyeri (Atlantic seabob på engelska). Vidare finns dotterbolaget TK Fish SA i Marocko som driver en räkskalningsfabrik och Heiploeg Seafood International Pvt Ltd i Indien som handlar med räkor. Heiploeg har totalt 2 500 anställda.

Totalt består PP Group av cirka 170 företag inklusive delägda företag med totalt cirka 7 000 anställda. De beräknas landa cirka 300 000 ton fisk per år inklusive de delägda företagen. Omsättningen för PP Groep år 2019 var 1,3 miljarder euro och vinsten var 124 miljoner euro.

Huvudägaren Diek Parlevliets (son till Dirk Parlevliet) förmögenhet beräknades till 450 mlijoner euro 2018. Han köpte ut brodern Nico Parlevliet år 2016. Den utköpte brodern och hans familj menar dock att de fått för lite betalt och har länge drivit en process mot den andra släktgrenen. Dirk van der Plas, son till Jan van der Plas, är idag ekonomidirektör i bolaget medan Diek Parlevliet är VD.

Genom att PP Group äger flera av världens största trålare har företaget ofta blivit föremål för kritisk från miljörörelser. I allmänhet verkar dock kritiken missriktad och tycks ofta bygga på dålig förståelse för pelagiskt fiske. 2012 var folk i Australien upprörda över att en stor trålare från PP Group, Margiris, skulle fiska i deras vatten. Senare var de upprörda över en mindre trålare från bolaget i samma vatten. 2013 stämdes de av Greenpeace för dumpning av fisk. Förra året fick de kritik när Margiris fiskade helt lagligt i Engelska kanalen osv. 2015 dömdes kaptenen på världens största trålare, Annelies Ilena, för illegal dumpning av fisk.

Andra källor: