Nyttigaste och bästa fisken att äta

Enligt en undersökning gjord av Research Institutes of Sweden (RISE) är den nyttigaste fisken fet fisk som främst fångas av stora pelagiska trålare eller snörpvadsbåtar (ringnotsbåtar). Det handlar om små pelagiska fiskarter som sill, skarpsill och makrill. Ål, hummer samt sill från norra Östersjön (strömming) anses vara lika nyttigt men kan också innehålla stora mängder miljögifter vilket gör dem mindre lämpliga som föda. Rent generellt är laxfiskar och små pelagiska fiskar nyttigast.

Det är dessutom så att sill, makrill och skarpsill hör till de klimatmässigt bästa fiskarterna att äta. Andra klimatmässigt bra fiskarter är alaska pollock, puckellax (pinklax) och vitling. Om nyttighet och klimatpåverkan kombineras är de bästa fiskarterna skarpsill, sill, makrill, puckellax, alaska pollock och abborre. Sill från norra Östersjön och abborre kan dock innehålla för mycket miljögifter av olika slag.

Sill är lokalt fångad i Norska havet, Nordsjön, Skagerak, Kattegatt, Öresund eller södra Östersjön. Skarpsill i Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Makrill är lokalt fångad i Nordatlanten, Norska havet, Nordsjön och Skagerak. Strömming (sill) är lokalt fångad i norra Östersjön inklusive Bottenhavet och Bottenviken men kan innehålla stora mängder miljögifter vilket också är fallet med lokalt fångad abborre, hummer och ål. Ål är dessutom en hotad art så det är ingen lämplig föda även ur den aspekten.

Helt klart är det bra om vi äter mer sill, skarpsill och makrill. Det är nyttigt såväl som miljö- och klimatvänligt. Dessutom lokalt fiskad av svenska yrkesfiskare. I handeln förekommer skarpsill som ansjovis, sardiner och brisling.

Läs mer:

PS. De sämsta fiskarterna att äta när klimatpåverkan och nyttighet vägs ihop är odlad tilapia, hälleflundra, skrubbskädda, rödspätta, pilgrimsmussla, räka, kräfta och odlad pangasius. Plattfisk fiskas främst med energikrävande fiskeredskap som bottentrål och bomtrål samt med snurrevad. Pilgrimsmusslor med skrapor, kräfta och räka med bottentrål. Generellt är plattfiske och skaldjur sämst.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!