Frioantartic och dess ägarbolag

Frioantartic SA är ett fiskeri- och försäljningsbolag som ägs av en lång rad spanska och ett portugisiskt fiskeri- och fiskhandelsföretag. De företag som äger bolaget är portugisiska Pedro França (äger 10%) samt de spanska bolagen Chuscomar SL (18%), Pesca Baqueiro SA (18%), Grupo Sotelo Dios SL (10%), Mascato SL (10%), Pesquerias Bigaro-Narval SA (10%) och Congelados y Frescos del Mar SA (2%) med flera, däribland troligen Clavo Congelados SA. Gruppen av företag fiskar vitfisk, bläckfisk och räka.

Chuscomar SL ägs för sin av familjen Iglesias Lodeiro som också äger bland annat Iglespan SL, Transiglo SL, Pesquera Inter SA och Rogelio Iglesias e Hijos SA. Chuscomar innehar även fiskebåtar.

Ägare av Pesquerias Bigaro-Narval SA är familjen Gonzalez Fernandez som också äger bl.a. Manuel Gonzalez Parada SA och Pesquerias Borraxeiro SA.

Pesquerias Bigaro-Narval SA och Chuscomar SL tycks också vara ägare till Armadores de Nafo Asociados AIE som är innehavare av kvoter (fiskerättigheter) i Nordatlanten och äger en fiskebåt. Armadores de Nafo Asociados AIE innehar stora andelar av de spanska kvoterna för räkor och djuphavsfiskar i Nordatlanten.

Ägare av Pesca Baqueiro SA är familjen Baqueiro. Bolaget äger två större demersala trålare och har stora andelar av kvoterna för räkor och djuphavsfiskar i Nordatlanten. En av dem fiskar med bas på Falklandsöarna.

Grupo Sotelo Dios SL ägs av familjen Sotelo Dios. Företaget har egna fiskebåtar. Grupo Sotelo Dios SL äger för sin del fiskeriföretaget Armaven SA tillsammans med Venta Pescados Oya SA som ägs av familjen Martinez Oya. Armaven SA har ett dotterbolag i Storbritannien, Armaven UK Ltd. Dessutom är Grupo Sotelo Dios delägare i Galicia Processing Seafood SA (33%) och Armadores de Pesca en Aguas Comunitarias (4,55%). De andra delägarna i Galicia Processing Seafood SA är också fiskindustriföretaget Clavo Congelados SA.

Huvudägare i Mascato SL verkar vara familjen Lloves Vieiria. Ett dotterbolag till Mascato är Mascato Salvaterra SA som driver en fiskförädlingsfabrik. Mascato är delägare i fiskeriföretaget Merlus Group i Namibia, Blue Shell i Chile som odlar och förädlar musslor och ett dotterbolag i Vietnam. Mascato har även egna fiskebåtar.

Congelados y Frescos del Mar SA (Grupo Confremar) har familjen Trancon som huvudägare och är ett fiskindustriföretag.

Vem som äger portugisiska Pedro França SA är okänt.

Frioantartic SA äger för sin del troligen del i Oshakati Seafood Pty Ltd i Namibia då detta företags båtar fiskar för dem. Eventuellt är det Grupo Sotelo Dios som är delägare i det namibiska företaget. Företaget har 200 anställda.

Andra källor:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!