På Åland klarar journalisterna av att skriva korrekt om fisket

Tidningen Ålands Sjöfart gör i en artikel om det storskaliga pelagiska fisket just det som svenska journalister ständigt misslyckas med eller inte ens försöker göra. Åland Sjöfart redovisar på ett kunnigt sätt om hur det pelagiska fisket i Finland och Åland fungerar, hur regleran inom EU är utformade med mera. De hemfaller inte åt känslomässigt tyckande  vilket svenska journalister ständigt gör. Istället söker de upp verkliga fakta, kontrollerar påståenden samt skriver vederhäftigt och faktabaserat.

När svenska journalister påstår att stora trålare ”dammsuger” haven redovisar den åländska tidningen hur det i verkligheten går till. När svenska journalister skriver om hur mycket stora trålare fiskar i skärgården så hittar de på och jämför saker som inte har med fisket i skärgården att göra. Speciellt gäller detta media baserad i Stockholm. De sprider falska information och falska nyheter om yrkesfisket i Sverige medan Ålands Sjöfart skriver faktabaserat och nyktert. att det kan vara så stor skillnad är nästan ofattbart.

Samtidigt ska det naturligtvis också sägas att fiske har större ekonomisk betydelse på Åland än i Sverige och att tidningar som Bohusläningen, Lysekils-Posten och Strömstads Tidning normalt är bättre än andra svenska tidningar. De ges ju ut i ett landskap där fiske har lite större ekonomisk betydelse än i Sverige som helhet.

Läs mer:

PS. Vassbuk är ett annat namn för skarpsill. Namnet vassbuk används i finlandsvenska dialekter och förr även till viss del på vissa delar av svenska östkusten.