Upprepade hot mot yrkesfiskare på Sportfiskarnas facebooksida

På Sportfiskarnas facebooksida finns en uppsjö med hot mot yrkesfiskare. De ansvariga för sidan tyck inte ha nån vilja att ens sortera bort sådant som är direkt brottsligt såsom uppmaningar att spränga stora trålare i luften och liknande. Detta trots att det är att uppmana till terrorism samt allmänfarlig vårdslöshet och sannolikt är olagligt i sig själv. När ansvariga inom Sportfiskarna inte tar sitt ansvar för att ta bort sådant gör de sig också skyldiga till brott som jag ser det.

Det förekommer också regelbundet hot mot enskilda yrkesfiskare, deras barn och familjer. Ofta rena dödshot. Dessa hot tas i allmänhet bort av de ansvariga från organisationen Sportfiskarna men vad de borde göra är att polisanmäla de personer som framför hoten. Så länge de inte gör det måste det anses att de ansvariga i Sportfiskarna tycker att det hela är acceptabelt. Här är ett av dessa hot:

Jag vet inte exakt vilka som ansvarar för Sportfiskarnas faceobook-sida men de som sitter i styrelsen för Sportfiskarna är:

 • Joakim Ollén
 • Michael Kanold
 • Mikael Tuneld
 • Tony Söderblom
 • Dan Källman
 • Per Larsson
 • Ewa Lindstrand
 • Eva Thörnelöf
 • Ellen Bruno

Dessa personer är ytterst ansvariga för de brottsliga kommentarer som finns på Sportfiskarnas facebooksida och de är ytterst ansvariga för de hot mot enskilda yrkesfiskare och deras familjer som framförs på sidan. De skyddar brottslingar när de intet ser till att brott på facebooksidan polisanmäls. De kan sannolikt också göra sig skyldiga till brott när de inte ser till att hot, uppmaningar till brott och annat tas bort från sidan. Språkbruket och attityden är faktiskt värre på Sportfiskarnas facebooksida än det är i de flesta trådar på sajten Flashback.

De anställda som mer direkt är ansvariga för facebooksidan är sannolikt följande personer:

 • Sten Frohm
 • Andreas Ollinen
 • Jesper Taube
 • Henrik Helde
 • Bengt Olsson

Andreas Ollinen är kommunikationschef och därmed kanske den huvudsakligt ansvariga för facebooksidan. Sten Frohm är generalsekreterare och naturligtvis en av de huvudansvariga för facebooksidan. Bengt Olsson är kommunikatör. Jesper Taube är stabschef. De gör sig därför eventuellt också skyldiga till brott och skyddar brottslingar genom att inte anmäla dem.

Bengt Tafjord som framför hotet ovan samt uppmaningen till brott är 70 år gammal och bor i Falköping tillsammans med sin fru som verkar vara konstnär. Hans kontakt med yrkesfiske är troligen noll och det är väl knappast så att han har för avsikt att utföra någon brottslig handling. Förutom själva hotet då. En annan person som också framför ett direkt hot är en som kallar sig Didde Nilsson som tydligen bor i Härjedalen och är musiker. Känns inte direkt som om han vet nånting om yrkesfiske eller ens har någon som helst möjlighet eller avsikt att utföra den föreslagna gärningen.

En mycket stor del av alla som för fram hot eller skriver kommentarer med uppmaningar till brott bor i inlandet långt från havet i likhet med Tafjord och Nilsson.

Några av de personer som framför uppmaningar till brott genom på facebook uppmaningar att spränga fiskebåtar, sänka fiskebåtar, torpedera fiskebåtar osv  är Peter Henriksson, Gabriel Cennin, Martin Sea Trout, Kristian Lager, Niclas Höglund, Peter Lövis, Tommy Gunnarsson, Thomas Nilsson, Dick Johansson, Tomas Jönsson, Christofer Brugge (egenföretagare, rådgivare inom varumärke / reklam / digitalt), Lennarth Olin (74-åring i Sköldinge, Södermanlands inland), Christer Hellström, Lars-Olof Nilsson, Åke Skogestam (småföretagare i Hargshamn), Bosko Meandzija (också 70 år gammal), Thomas Svärdis Svärdström, Ramses Nordlund (från Västerås), Micke Lindmark, Eddie Iggström (Ljusdal?, inte direkt vid havet), Bernt Belt (Dalarna, återigen en person bosatt långt från havet), Conny Sierhuis, Ulf Bohlin (bosatt i Vara på Västgötaslätten som ju inte direkt är känt för sitt fiske), Åke Pettersson, Sören Lundgren, Daniel Malmquist, Jimmy Henriksson och Marko Tapio Mansikka (återigen en person från Vara). De flesta av dem vill att andra ska göra det och har inte för avsikt att göra det själva så några tänkbara brottslingar verkar de inte vara. Att bo långt från havet verkar också vara en gemensam nämnare så deras möjligheter att förstöra fiskebåtar verkar ju också vara rätt marginella. En del av dem tycks också ägna sig åt samma sak på andra facebooksidor.

Förutom direkta hot mot yrkesfiskare och fiskebåtar framförs också en rad misogyna (hatiska eller föraktfulla uttalanden kring kvinnor) mot den ansvarige ministern Jennie Nilsson.

Många av de problematiska, hatiska och hotfulla kommentarerna framförs i trådar som startats av Johan Abelsson som arbetar på tidningen Fiskejournalen, driver företaget Abelsfishing och Abels fiskeblogg som är en del av Fiskejournalen. Jag har inte hittat nåt problematiskt uttalande av honom själv men anger tonen genom att i trådstarten kalla folk för idioter, ha en massa svordomssmajlisar, bland annat kallar han Jennie Nilsson för idiot och kryddar det hela med svordomar), men han håller inte ordning och tillåter hatiska, misogyna och hotfulla kommentarer i sina trådar. Han är också en av de fritidsfiskare som profiterar på det laxfiskeförbud som gäller för det småskaliga yrkesfisket genom att dörja lax (eller trolla som sportfiskarna kallar det, men det är precis detsamma som dörjfiske) med turfiskebåtar som utgår från Simrishamn. Dessa turbåtar fiskar idag sannolikt mer lax än vad det småskaliga yrkesfisket i Skåne och Blekinge gjorde innan laxfisket förbjöds.

Andra trådar med många hatiska och hotfulla kommentarer har startas av den så kallade journalisten Calle Godani som spridit falska och felaktiga så kallade nyheter i tidningen Mitti. Själv har han dock så vitt jag kan bedöma inte skrivit något problematiskt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!