Varför får de svenska yrkesfiskarna inget stöd från staten?

Den svenska staten har skapat en mängd stödpaket för olika delar av det svenska näringslivet med anledning av coronakrisen. Stöden går dock främst till storföretag och små egenföretagare får i praktiken ingen hjälp alls. Några av de som drabbats hårt av covid-19 och åtgärderna mot sjukdomen är svenska kräftfiskare.  Den svenska regeringen har hittills inte skapat något stöd till dem för att de ska kunna överleva den kris som pandemin skapat. I resten av EU får drabbade yrkesfiskare ett stillaliggandestöd, men i Sverige får de än så länge inget alls:

Sveriges Yrkesfiskares producentorganisation är framför allt kritiska mot att regeringen gjort så lite för att stödja det svenska fisket. I april godkände EU ett tillfälligt stöd för att fiskebåtarna skulle kunna ligga stilla. EU går in med ett stöd på 75 procent, och 25 procent måste finansieras nationellt. I flera EU-länder har man redan infört det här stödet, men inte här.

– I andra länder ligger nu båtarna stilla. Sverige är med och betalar EU-bidrag för att de andra ländernas fiskebåtar ska ligga stopp. Men Sverige ställer inte upp med de 25 procenten, och det innebär att vi inte kan få ett stöd på 75 procent. Det innebär att andra länders fiskare kommer att komma ur detta ur ett mycket starkare läge än det svenska fisket. Vi kommer att vara utblottade, säger Peter Ronelöv Olsson.

Det är bra att GP som jag citerat tar upp frågan, men artikeln visdar också hur slarviga och dåligt pålästa journalister är när det gäller fisket. Organisationen där Peter Ronelvö Olsson är ordförande heter Sveriges Fiskares producentorganisation och inget annat.

I Sverige är det framförallt kräftfiskare som drabbats av ekonomiska problem  på grund av pandemin. Detta beror framförallt på åtgärder i andra länder som inneburit att exporten av kräfta försvunnit. En mycket stor del av svensk kräfta går på export till Sydeuropa där de serveras som scampi på restaurangerna. När länder som Italien, Spanien och Frankrike stängt har exporten upphört.

Det är dock inte bara kräftfisket som drabbats hårt utan även andra fisken har drabbats med prisras som en följd. Gösfiskarna i de stora sjöarna är lika hårt drabbade som kräftfiskarna men även räkfisket och fiskfisket har drabbats. Detta beror främst på minskad efterfrågan i svenska restaurangnäring och på sådant som att inga skaldjurskryssningar förekommer.

Den ansvariga ministern, Jennie Nilsson, menar dock att en lösning kring eventuellt statligt stöd till yrkesfisket är på gång inom en snar framtid. Den borde varit på plats för länge sen och den svenska regeringens senfärdighet är symptomatisk för hur de hanterar det svenska yrkesfisket med ständiga förslag om omotiverade stängningar av enskilda fisken och stängda områden.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!