Holmøy Holding

Holmøy Holding Invest AS är holdingbolag i en stor norsk fiskerikoncern som huvudsakligen fiskar vitfisk av olika slag i Nordatlanten och Barents Hav. Det faktiska moderbolaget är Holmøy Holding AS och antalet anställda i koncernen cirka 350.

Fiskerikoncernen grundades 1972 när de Prestfjord AS bildades. Idag är detta bolag som äger koncernens fyra stora demersala trålare ett dotterbolag till Holmøy Holding AS. Fisket efter vitfisk bedrivs i Nordatlanten, Norska havet och Barents hav. Holmøy Holding AS har även dotterbolagen Holmøy Maritime AS vilket är koncernens administrationsbolag och fiskodlingsföretaget Eidsfjord Sjøfarm AS. Fiskindustriföretaget Holmøy Fiskemottak AS ägs till 69% av Holmøy Maritime AS.

Omsättningen i koncernen var 1 568 miljoner norska kronor 2018. Styrelsemedlemmar i Holmøy Holding AS är Knut Roald Holmøy och Ola Helge Holmøy.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!