Tröttsamt om yrkesfiske i Fiskejournalen

Fredrick Federley

Tidningen Fiskejournalen har intervjuat Fredrick Federley, centerpartistisk EU-parlamentsledamot känd för att prata först och tänka sen. Han är Sveriges ledamot i EU-parlamentets fiskeriutskott. Han säger det han tro att han måste säga. Det är förutsägbart och till stor del felaktigt. Tröttsamt helt enkelt. Så här säger han bland annat:

Det småskaliga fisket är livsnerven för våra kustsamhällen och det är här vårt fokus ska ligga om vi ska få till ett hållbart fiske. Jag delar bilden att svenska kustfiskare och fritidsfiskare blir bortträngda och det finns en hel del vi kan göra här. Bland annat genom att se till att ta bort gräddfilerna för industrifiskarna, öka lönsamheten för småskaliga fiskare och minska den krångliga byråkratin.

I uttalandet finns flera direkta felaktigheter och märkliga påståenden. Det finns inga som helst belägg för att fritidsfiskare och kustfiskare blir bortträngda. De förstnämnda inte alls, de brer bara ut sig mer och mer och har bland annat i Skåne tagit över allt laxfiske som tidigare utfördes av kustnära småskaliga yrkesfiskare. De senare förbjöds av svenska myndigheter att fiska lax vilket är typiskt. För ett av de största hoten mot det småskaliga yrkesfisket kommer från myndigheterna. Ingen ordentlig säljakt, målsättningar för antalet skarvar och sälar på nivåer som helt skulle slå ut allt kustnära fiske med passiva redskap i Sverige, förbud mot torskfiske, krångliga och omöjliga regler osv.

Vad han menar med gräddfiler för industrifisket är obegripligt. Det är bara ett löst påstående som saknar all form av verklighetsförankring. Ett ytterst tröttsamt sätt att argumentera på.

I verkligheten har det småskaliga fisket gynnats kraftigt när Sverige infört överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ). Antalet stora båtar mer än halverades medan antalet små båtar för kustnära fiske inte minskade alls.

Federley är dock för jakt på säl och skarv och för det förslag om undantag från de EU-beslämmelser som förbjuder handel med sälprodukter.

Han fortsätter dock med märkliga påståenden om industrifiske och yrkesfiske som exempelvis:

Jag kommer göra mitt bästa för att förenkla reglerna för småskaligt fiske och se till att fritidsfiskare inte straffas för de oförrätter som det storskaliga yrkesfisket står för. Jag vill styra upp ramverken för det stora industrifisket och förbättra fiskerifonden.

Vila oförrätter står det står det storskaliga fisket för? I verkligheten inga alls. Federleys uttalande saknar fog. Vad menar han med ramverken för industrifisket? Några sådana ramverk existerar så vitt jag vet inte överhuvudtaget.

Och självklart ska fritidsfiskare omfattas av samma regelverk som yrkesfisket. Fisket med turfiskebåtar är ju exempelvis inget annat än yrkesfiske och ska behandlas som det. Och fritidsfisket är i många kustområden ett stort problem för arter som abborre, gädda och gös.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!