Eidesvik och Caiano

Ursprunget till Caiano AS går att söka långt bak i historien. Den första som tog namnet Eidesvik var Simon Larsen (1839-1910). Han var lantbrukare och småfiskare. Hans son Lauritz Eidesvik blev sedan fiskare med två båtar och bedrev landvadsfiske. Hans söner Simon Eidesvik (1905-1984) och Mattias Eidesvik (1909-??) var också fiskare och delägare i bland annat Magne, Eidesvåg, Bømmeløy och Bømmelfjord (köpt 1952 och såld 1959).

Simon Eidesviks söner Kristian Eidesvik och Lauritz Eidesvik (1932-2002) köpte år 1965 en ny Bømmeløy tillsammans (såldes till Magne Eidesvik och Bernt Arne Eidesvik år 1971). De utvidgade snart verksamheten till andra områden utöver fisket såsom fastigheter, offshore och shipping. 1971 köptes en ny Bømmeløy som 1989 såldes till Drønen Havfiske. 1997 delade de två bröderna upp verksamheten. Lauritz Eidesvik övertog offshoreverksamheten medan Kristian Eidesvik tog över de övriga verksamhetsgrenarna. När Lauritz Eidesvik dog tog sonen Simon Eidesvik över ledningen av hans del av verksamheten men han dog redan 2004 och idag leds företaget av Simon Eidesviks änka Borgny Eidesvik och hennes söner. Familjen äger via holdingbolaget Bømmelfjord AS företaget Eidesvik Invest AS som är huvudägare i Eidesvik Offshore ASA. Detta företag har idag ingen fiskeriverksamhet.

Kristian Eidesvik som övertog fastighets-, och shippingverksamheterna döpte sitt företag till Caiano AS. Huvuddelen av Caianos verksamhet är rederiverksamhet med kylfartygsrederiet  som huvudverksamhet i Caiano Shipping AS men gruppen kallas Green Reefers Group. Bolaget transporterar fisk, frukt, grönsaker och kött med kyl- och frysfartyg. 2013 misstänkte företaget indirekt ha varit inblandat i olagliga överlastning av fisk på öppna havet från en tjuvfiskande sydkoreansk fiskebåt. Sen 2016 leds Caiano av Kristian Eidesviks söner Eivind och Bernt Eidesvik.

Via dotterbolaget Caiano Fisk AS är Caiano också engagerat i fiskeriverksamhet genom minoritetsägande i Drønen Havfiske AS (20,43%) och Sjøvik AS (34%).

Drønen Havfiske AS äger en större kombinerad trålare och snörpvadsbåt. Största ägare i Drønen Havfiske AS är Haugagut Invest AS med en ägarandel på 24,99%. Haugagut Invest ägs av Stig Østervold, Odd Arne Østervold, Nansy Østervold Pedersen och Thora Østervold. Resten av aktierna ägs av familjen Drønen som är släkt med familjen Østervold. Drønen Havfiske omsatte 101 miljoner norska kronor år 2017.

Sjøvik AS ägde fram till 2016 ett ryskt fiskeriföretag, Karelian Seafood JSC, som hade en större vitfisktrålare. Idag äger bolaget en stor pelagisk trålare genom dotterbolaget Sjøvik Afrika SA i Marocko. Omsättningen i bolaget var 124 miljoner norska kronor år 2018. Familjen Sjøvik äger 66% av företaget.

Ättlingar till Mattias Eidesvik behöll fiskeriintressen. Magne Eidesvik (1945-) var delägare i Bømmeløy som han och Bernt Arne Eidesvik övertog 1971 och döpte om till Espevær, De investerade även i fraktfart, researchfartyg och en industritrålare. 1986 startade de också Eidesvik Settefisk AS. Hogganvik Laks og Garvik Laks köptes 1989 och Skartveit Fisk som 1993. I början av 1990-talet tycks denna gren av familjen inte ha bedrivit någon fiskeriverksamhet men 1995 investerade Magne Eidesviks fyra söner Lars Magne Eidesvik (f. 1971) , Mathias Eidesvik (f. 1973), Celius Eidesvik (f. 1977) och Einar Eidesvik (f. 1981) i en ny fiskebåt, en snörpvadsbåt vid namn Elisabeth. 1999 övertog Magne Eidesvik och han söner hela ägandet av familjeföretaget. Idag har företaget som heter Eidesvik Havfiske AS tre båtar, en stor snörpvadsbåt och två stora pelagiska trålare.

Den totala omsättningen i Eidesvik Havfiske AS var 289 miljoner norska kronor år 2018.

De tre olika företagsgrupperna som ägs av olika grenar av familjen Eidesvik har inget med varandra att göra men genom den gemensamma bakgrunden så var det lämpligt att skriva om dem i  samma inlägg. Caiano med sina minoritetsandelar i olika fiskeriföretag med verksamheter i flera länder får väl ses som det större företaget i fiskerisammanhang.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!