Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av Covid-19-pandemin

Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, s.k. stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

De fiskare som uppfyller vissa krav enligt EU-regler på bl.a. tidigare aktivitet kan välja att upphöra med sin fiskeverksamhet från och med den 16 juni och få ersättning under stödperioden. Ersättningen syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och baseras på schablonberäkningar. Stödperioden delas upp i fyra olika perioder fram till 15 september men kan komma att förlängas.

Regeringen har stått bakom förslaget till ändringen av Europeiska havs- och fiskerifonden som bl.a. möjliggör stöd för tillfälligt stillaliggande till yrkesfisket maa covid-19-utbrottet. Ändringarna trädde i kraft den 25 april men i Sverige finns inte stöd för tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet, vilket har lett till en längre process för att möjliggöra stödet. Så snart de sista delarna kring hur stöden kommer att betalas ut så kommer regeringen att fatta beslutet.

– Jag är väl medveten om att många fiskare har det tufft under pågående coronakris och jag är därför glad över att nu kunna meddela att våra svenska fiskare kommer att kunna få ett stillaliggande stöd säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

De fiskare som avbryter sitt fiske helt från och med den 16 juni kan erhålla en viss ersättning för fasta kostnader samt för en arbetskraftskostnad under den s.k. stillaliggandeperioden om de tillhör målgruppen för stödet och uppfyller de nödvändiga villkoren.

Stödet är riktat till innehavare av personlig fiskelicens samt till innehavare av fiskelicens som inte innehar överlåtbara fiskerättigheter för pelagiska arter och som har arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg (EU-fiskebåt) som berörs av stillaliggandet och som understiger 24 meter.

För att kunna få stöd måste innehavare av personlig fiskelicens eller fiskelicens har arbetat ombord under ett visst antal dagar.

För innehavare av fiskelicens som har demersala, individuella fiskemöjligheter, finns det krav på att en viss del av dessa individuellt tilldelade fiskemöjligheter ska finnas kvar vid slutet av 2020.

Stödet utbetalas till de som söker och uppfyller villkoren för stödet.

  • Stödet kan sökas av innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havsfiske eller inlandsfiske och som påverkats negativt av Covid-19-pandemin.
  • Ersättningen syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och baseras på schablonberäkningar.
  • Stödperioden delas upp i fyra olika perioder fram till 15 september men kan komma att förlängas.

Ersättning kan sökas för en eller flera av perioderna 16 juni–30 juni, 1–31 juli, 1–31 augusti och 1–15 september 2020. Stödet handläggs av Jordbruksverket.

Mer information om stödet och hur man söker hittar du på följande sida hos Jordbruksverket: Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid‑19

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!