Greenpeace och deras lögner om så kallade supertrålare

Greenpeace i Storbritannien har en kampanj mot så kallade supertrålare. För Greenpeace är en supertrålare en båt som är mer än 100 meter lång. Kampanjen är på många sätt lögnaktig och felaktig.

För det första, en båt är så lång för att den också innehåller en fabrik och lastutrymmen för de frysta produkterna. Det innebär inte att den fiskar mer eller har större redskap än en 60-70 meter färskfisktrålare eller RSW-trålare. Den fiskar i allmänhet ungefär lika mycket som en stor pelagisk RSW-trålare som exempelvis N 905 Voyager (87 meter lång). Att jag jämför med pelagiska trålare är för att i stort sett alla trålare över 100 meters längd ägnar sig åt pelagiskt fiske. Längden har i praktiken mycket lite med fångstkapacitet att göra. När Greenpeace antyder att de fiskar mer för att de är stora är det helt enkelt felaktigt. Idag är det dessutom så att hur mycket en båt faktiskt fångar beror på hur stora fiskerättigheter den har. En mindre båt kan därför mycket väl fånga mycket mer än en större.

Att de flesta båtar som Greenpeace kallar supertrålare fiskar pelagiskt innebär att de fiskar med flyttrål (pelagisk trål). En sådan trål har noll bottenpåverkan då den inte rör havsbotten vid fiske. När Greenpeace och andra påstår att sådan båtar är en fara för rev och havsbottnar så ljuger de. När de påstår att flyttrålsfiske i ett skyddat havsområde är att likna vid en bulldozer som kör igenom ett naturreservat på land så är det också en lögn. Det är i verkligheten mer att likna vid att en helikopter eller flygplan flyger ovanför naturreservatet med en lång reklambanderoll på släp.

Bifångsterna vid pelagiskt trålfiske är små och det gäller också tumlare och andra havsdäggdjur. När Greenpeace påstår att flyttrål och supertrålare utgör det största hotet mot tumlare ljuger de. Det är välbelagt och välkänt att småskaligt garnfiske är det största problemet för tumlare. Greenpeace hänvisar för sin del till en sida, WDC, som visar just detta och inget annat:

Entanglement in fishing nets (or bycatch) is the single biggest killer of dolphins and porpoises, including in UK waters where the biggest threat to porpoises is from static gillnets. These are nets that hang in the water for hours or days at a time, catching any creature that swims into them.

Porpoises är det engelska namnet på tumlare. Greenpeace motsäger alltså sin egen källa. Det visar hur oärliga Greenpeace och många andra miljöorganisationer är när det kommer till fiske.

I verkligheten är storskaligt pelagiskt fiske det mest miljövänliga fisket. Minst mängd bränsle per fångad mängd fisk, inga bottenskador, inga eller marginella bifångster. Bra arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden ombord.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!