Sportfiskarnas fusk med lax

Från Simrishamn ordnas ett mycket omfattade laxfiske med turfiskebåtar. Minst ett av turfiskeföretagen drivs av en känd sportfiskeprofil och de som följer med på turerna är sportfiskare och fritidsfiskare. Turfisket fångar idag sannolikt mer lax än vad yrkesfisket tidigare tog upp i södra Östersjön. Yrkesfisket är idag förbjudet men sportfiskarna och fritidsfiskarna kan fiska precis hur mycket de vill. Idag står de för cirka 40% av hela den svenska laxfångsten. I södra Östersjön står de för 100%. Turbåtar från Simrishamn står för nästan 70% av detta och de står för närmare 100% av laxfisket ute till havs. Dörjfisket (som sportfiskarna kallar trolling) är i praktiken lika effektivt som det långrevsfiske som yrkesfiskare tidigare bedrev.

Laxen som fångas kan vara både odlad fettfeneklipp lax och vild med fettfenan kvar. De senare får inte landas utan ska släppas tillbaks. Sportfiskare är starka motståndare till denna regel. För att ändå kunna landa sin fångade lax så åker många turfiskebåtar till Bornholm där de utan problem kan landa och dessutom också sälja laxen på den kommersiella marknaden. Alternativt rensas och fileas laxen till havs så att det vid ankomstens till Sverige inte går att se om den var fettfeneklippt eller inte. Ytterligare en variant är att helt enkelt bara klippa bort fettfenan.

Beslutet om att förbjuda yrkesfiske efter lax samt tillåta ett obegränsat fritidsfiske och sportfiske är ett av en rad myndighetsbeslut som slagit ut det kustnära yrkesfisket i södra Östersjön. Andra beslut som medverkat är torskfiskeförbudet, sillfiskestoppet över sommaren och säljaktsförbudet som länge rått. Kort sagt har myndigheter på ett strukturerat systematiskt sätt gradvis strypt det yrkesmässiga fisket i Blekinge och Skåne. Gnom detta har de också försämrat kontrollen över fisket. Inget vet idag hur mycket sportfisket och fritidsfisket tar upp, ingen vet hur hårt fisketrycket är och ingen vet hur mycket lax som sportfiskare och fritidsfiskare säljer olagligt.

En lösning på problemet är att turfiskeföretag betraktas som yrkesfiske och måste redovisa allt som fångas på samma sätt som andra yrkesfiskare. Turfisket därmed också omfattas  av de svenska kvoterna. Då får myndigheterna en koll på hur mycket som faktiskt fiskas och en bättre koll på ett fritids- och sportfiske som i praktiken inte är nåt annat än yrkesfiske utan regler och kontroll.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!