Robert Westin i Fiskejournalen begriper inte vad han läser

Robert Westin skriver i en sportfisketidning som heter Fiskejournalen. Han har läst ett utdrag ur en vetenskaplig artikel om klimatförändringar och fiske. Han tror att den artikeln visar att 60% av alla fiskarter kan komma att dö ut innan 2100 om den globala medeltemperaturen kommer att öka med 4 till 5 grader celsius. Han har uppenbarligen inte begripit artikeln han nog faktiskt inte ens läst helt och hållet. Det har inte jag heller men jag har läst i andra tidningar om vad som står i artikeln.

Vad artikeln faktiskt säger är att 60% av fisken riskerar att inte kunna hantera vattentemperaturen i de geografiska områden som de nu lever i om det värsta scenariot när det gäller växthuseffekten besannas. Med mellan-scenariot gäller det 40%. Vilket är nåt helt annat än att de kommer att dö ut. De flesta fiskarter kan ju utan stora problem flytta på sig längre norrut och längre söderut för att kunna leva i kallare vatten. En del av dem kan få svårigheter att hitta nya lekplatser och en del kommer inte att kunna flytta på sig i nån större omfattning. Torsken i Östersjön är ett sådant bestånd. De har ingenstans att ta vägen. Men torsken i Nordsjön och Nordatlanten har redan börjat flyttat sig norrut. Det gäller också ansjovis och sardiner i Atlanten.

Westins icke-läsande är ett typexempel på hur sportfiskejournalister agerar i fiskeridebatten. De kan inte läsa och tolka rapporter ordentligt och de håller sig inte till sanningen. Lita aldrig på en sportfiskejournalist.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!