Henrik Svedäng är inte seriös som forskare

Henrik Svedäng är en trevlig man. Men när det gäller hans eget forskningsfält så upplever jag att han inte är seriös och trovärdig. För 20 år dömde han ut sillfisket i Östersjön och hävdade att sillen/strömmingen var utfiskad och slut. Som alla vet hade han helt fel.

Nu är han där igen. Sillen är slut. Fisket tar för mycket. Han har med all sannolikhet lika fel denna gång för det finns inga belägg för hans uppfattning om sviktande bestånd I egentliga Östersjön och Bottenhavet. De flesta forskare delar inte heller hans uppfattning. Exempelvis inte Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som består av en stor mängd forskare från många länder. De har gjort bedömningen att sillfisket i Östersjön och Bottenhavet är långsiktigt hållbart så länge det håller sig inom de fastlagda kvoterna och till den överenskomna långstidplanen. Vilket fisket av sill i Östersjön och Bottenhavet gör. Försiktighetsprincipen som Svedäng och kompanjoner kräver användning av är dessutom redan det som tillämpas när det gäller strömmingen/sillen i Bottenhavet. Att kräva att det som redan tillämpas ska tillämpas ökar inte debattörernas trovärdighet.

Svedäng och hans kumpaner har helt enkelt fel. De har haft fel förut om just detta och deras trovärdighet har inte ökat sen dess. Det är helt oseriöst av Henrik Svedäng att regelbundet hävda att sillen har tagit slut i Östersjön trots att den bevisligen inte tagit slut. Han är inte trovärdig.

Men Svedäng, Sörlin och Lidström har i alla fall lyckats få ett rätt i sin artikel. Torsken föredrar sill framför skarpsill som föda.

Samtidigt har de helt fel om lönsamheten. Även om bränslet inte var subventionerat skulle det pelagiska fisket vara lönsamt. Det flesta stora pelagiska fiskeriföretag i Sverige bedriver dessutom både konsumtionsfiske (sill i Nordatlanten, Nordsjön och Skagerak, makrill i Nordatlanten och Nordsjön, skarpsill i Skagerak) och industrifiske (sill och skarpsill i Östersjön, tobis i Nordsjön, blåvitling i Nordatlanten). Det småskaliga fisket skulle däremot kunna få problem om bränslekostnaderna ökade.