Öckerö kommuns största privata företag

Öckerö kommun är Sveriges ledande fiskerikommun. Den som har mest yrkesfiskare och fiskebåtar.  Fisket och sjöfartsrelaterade verksamheter dominerar kommunens näringsliv.

De flesta av Öckerö kommuns allra största företag är på olika sätt kopplade till fiske och sjöfart. Av de 10 största har 6 stycken en sådan koppling. Av företagen med en omsättning på över 15 miljoner kronor hör 7 stycken hemma på Öckerö, 4 på Hönö, 3 på Björkö, 2 på Rörö, och ett vardera på Knippla och Fotö. Det allra största företaget, Astrid Fiske AB, är hemmahörande på Rörö. Sysselsättningsmässigt dominera två sjöfartsanknutna verkstadsföretag.

Omsättningsmässigt största företag Öckerö kommun 2018, företag, omsättning miljoner SEK, ö

 1. Astrid Fiske AB, 622, Rörö
 2. Caterpillar Propulsion Production AB, 305, Öckerö
 3. Ö-varvet AB, 203, Öckerö
 4. Uppåt Livs AB, 133, Hönö
 5. Rylo AB (Themis), 89, Rörö
 6. Alexius Livs AB, 79, Öckerö
 7. Öckerö Båtvarv AB, 37, Öckerö
 8. Öckerö Rörläggeri AB, 36, Öckerö
 9. Västfjord Fiskeri AB, 28, Fotö
 10. Knippla Rörkompani AB, 38, Knippla
 11. Öckeröborgen IT AB, 19, Öckerö (ingår i samma koncern som Ö-varvet AB)
 12. Pater Assistans AB, 19, Björkö
 13. Hagberg Fiske AB, 18, Björkö
 14. Svartskär Marin AB, 18, Hönö
 15. Hönö Schakt Invest AB, 18, Hönö
 16. Nicklason Fiskeri AB, 17, Öckerö
 17. Björkö Skeppshandel AB, 16, Björkö
 18. Hönö Bilcenter AB, 15, Hönö

Största företag Öckerö kommun efter antalet anställda 2018, företag, omsättning miljoner SEK, ö

 1. Caterpillar Propulsion Production AB, 145, Öckerö
 2. Ö-varvet AB, 83, Öckerö
 3. Astrid Fiske AB, 46, Rörö
 4. Uppåt Livs AB, 40, Hönö
 5. Pater Assistans AB, 36, Björkö
 6. Knippla Rörkompani AB, 20, Knippla
 7. Alexius Livs AB, 18, Öckerö
 8. Rylo AB (Themis), 13, Rörö
 9. Öckerö Rörläggeri AB, 12, Öckerö
 10. Öckeröborgen IT AB, 10, Öckerö (ingår i samma koncern som Ö-varvet AB)
 11. Hönö Schakt Invest AB, 10, Hönö
 12. Nimbusgården AB, 10, Öckerö

Öckerö kommuns största fiskeriföretag 2018, företag, omsättning miljoner SEK, ö

 1. Astrid Fiske AB, 622, Rörö
 2. Rylo AB (Themis), 89, Rörö
 3. Västfjord Fiskeri AB, 28, Fotö
 4. Hagberg Fiske AB, 18, Björkö
 5. Nicklason Fiskeri AB, 17, Öckerö
 6. Fiskeri AB Ingun, 13, Fotö
 7. DE Fiske AB, 13, Öckerö
 8. Rossö Fiskeri AB, 12, Rörö
 9. Västerland AB, 10, Hönö
 10. Stella Nova Fiskeri AB, 10, Fotö

Med reservation för att jag kan ha missat något företag. Jag har valt år 2018 då många företag ännu inte har en färdig årsredovisning för 2019. Ett stort fiskeriföretag, Jonas Klingander, är en enskild firma och därför har jag inga omsättningssiffror eller uppgifter om antalet anställd för det företaget. Bolaget borde dock rimligen omsätta mer än 15 miljoner kronor.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!