Rapportera förlorade och upphittade fiskeredskap

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har startat en hemsida där det är lätt att rapportera in förlorade fiskeredskap eller förlorade fiskeredskap som observerats eller hittats på havsbotten. De vanligaste förlorade fiskeredskapen är burar eller tinor från fritidsfiske och garn från fritidsfiske och småskaligt kustnära fiske. Förlorade trålar är ovanligt. Den här typen av redskap fångar fisk även när de bara ligger på botten och det kan de göra i mycket lång tid. Sådant fiske kallas spökfiske. Garn som tappats bort och ligger på botten kallas spökgarn.

Det verktyg som utvecklats av Havs- och vattenmyndigheten heter GhostGuard och där kan det tappade eller hittades redskapets koordinater skrivas in. Det går också att se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

I stort sett allt som hittills rapporterats in via GhostGuard är tinor och burar. Det finns ett enkelt sätt att minska mängden borttappade burar och tinor och slippa en massa extra kostnader. Det är att förbjuda och tinor för fritidsfiskare. Det skulle innebär att hummerfisket reserverades för yrkesfiskare vilket skulle ge många små kustnära yrkesfiskare klart större möjligheter att överleva på sitt fiske.