Södra skärgårdens största privata företag

I Göteborgs kommun finns två områden där fiske och sjöfart spelar stor roll. Ett av dessa områden är södra skärgården med öar som exempelvis Brännö, Styrsö, Donsö och Vrångö. Medan fiske, varv och verkstadsindustri med marin inriktning dominerar Öckerö kommun och fiskindustri och trävaruindustri är viktigast i Sotenäs kommun domineras södra skärgården av rederiföretag med bas på Donsö. Flera av rederierna har bemanningsföretag eller moderbolag i utlandet eller hyr in personal från företag som inte ingår i koncernen.

Förutom företag på Donsö är tre företag från Styrsö med på listorna över de största företagen liksom ett företag vardera från  Vrångö, Kössö och Brännö.

Omsättningsmässigt största företag södra skärgården 2018, företag, omsättning miljoner SEK, ö

 1. Sirius Rederi AB, 820, Donsö
 2. Donsö Shipping AB, 453, Donsö
 3. Furetank Rederi AB, 442, Donsö
 4. Ektank AB, 262, Donsö
 5. Rederi AB Älvtank, 170, Donsö
 6. Ekships AB, 135, Donsö
 7. Rederi AB Donsötank, 112, Donsö
 8. VT Maritime Shipping AB, 106, Donsö
 9. Tärntank Ship Management AB, 93, Donsö
 10. Ektrading Rederi AB, 91, Donsö
 11. Yngve Höglund AB (ICA Nära Yngves Livs), 49, Donsö
 12. Vingaskär Fiskeri AB, 45, Styrsö
 13. B-C Pelagic AB, 43, Donsö
 14. Kiltank Shipping AB, 43, Donsö
 15. Bravik Fiskeri AB, 22, Styrsö
 16. Vrångö Transport AB, 22, Vrångö
 17. Kössö Bygg AB, 22, Kössö
 18. Styrsö Livsmedel AB (ICA Nära Tången), 19, Styrsö
 19. Brännö Handel AB, 18, Brännö
 20. Donsö Shipping Meet AB, 16 (2019), Donsö

Största företag södra skärgården efter antalet anställda 2018, företag, omsättning miljoner SEK, ö

 1. Sirius Rederi AB, 248, Donsö
 2. Furetank Rederi AB, 141, Donsö
 3. Rederi AB Donsötank, 126, Donsö
 4. VT Maritime Shipping AB, 78, Donsö
 5. Rederi AB Älvtank, 44, Donsö
 6. Yngve Höglund AB (ICA Nära Yngves Livs), 26, Donsö
 7. Kössö Bygg AB, 21, Kössö
 8. Ektank AB, 13, Donsö
 9. AB Clipperton, 12, Donsö (äger 50% av B-C Pelagic AB)
 10. Tärntank Ship Management AB, 12, Donsö
 11. Vrångö Transport AB, 11, Vrångö
 12. Kristine Fiskeri AB, 10, Donsö

Risken att jag missat företag är större än på listorna för Öckerö och Sotenäs kommuner så säkerligen har jag missat ett företag. Intressant i sammanhanget är att Astrid Fiske AB, det största fiskeriföretaget i Sverige omsätter mer än de flesta av Donsös omskrivna rederier.

Södra skärgårdens största fiskeriföretag 2018, företag, omsättning miljoner SEK, ort

 1. Vingaskär Fiskeri AB, 45, Styrsö
 2. B-C Pelagic AB, 43, Donsö
 3. Bravik Fiskeri AB, 22, Styrsö
 4. Kristine Fiskeri AB, 14, Donsö
 5. AB Clipperton, 11, Donsö
 6. Valöskär AB, 8, Vrångö
 7. Andersson Bemanning Fiskeri AB, 5, Donsö
 8. Odeskär AB, 5, Vrångö (samma ägare som Andersson Bemanning)
 9. Christer & Lennart Fiskeri AB, 3, Donsö
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!