Tidningen Forskning & Framsteg föreslår ökat skarpsillfiske i Östersjön

I en liten artikel om flippande ekosystem i Östersjön föreslår en skribent i vetenskapstidningen Forskning & Framsteg att skarpsillsfisket i Östersjön troligen måste öka för att ens ha möjlighet att rädda torsken. Den lilla artikeln eller notisen är publicerad i samband med ett reportage om Mar Menor i Spanien där fisken plötsligt dog i massor på grund av övergödning och syrebrist.

Forskning och Framsteg menar att det finns för mycket skarpsill som dessutom är små och magra. De föds dessutom förhållandevis få yngel på grund av skarpsillens dåliga tillstånd. Det finns så mycket skarpsill att torsken som är i uselt skick på grund av parasiter, matbrist och syrebrist inte kan äta tillräckligt. Varken av yngel eller vuxna skarpsillar.

Genom att fiska mycket mer skarpsill skapas en situation med färre och fetare skarpsill vilket troligen också skulle innebära mer mat till torsken på grund av ökat antal skarpsillsyngel. Det skulle innebära att torksen skulle få bättre levnadsbetingelser. Mer skarpsillsfiske skulle alltså kunna leda till mer och friskare torsk samt ett återupptaget fiske på torsk.

Så långt Forskning & Framsteg. Men förutom skarpsillen finns det också en annan art i Östersjön som ställer till stora problem. Spiggen. Det finns enorma mängder spigg och så har det aldrig tidigare varit. Därför måste också fiske av spigg införas. Det fisket borde vara fritt. För att kunna kontrollera fiskets bifångster bör kameror för övervakning av fångstens krävas för de båtar som fritt får fisk spigg.

De som behövs är alltså:

  • Fritt fiske på spigg med krav på kameroro för fångstövervakning ombord
  • Kraftig ökning av skarpsillskvoten

Troligtvis är det också rimligt med en minskning av sillkvoten och ett återupptaget men begränsat torskfiske med slopande av minimistorlekskravet för att fiska bort tusenbrödrabeståndet av torsk.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!