Astrid Fiske – enda svenska fiskeriföretaget bland Europas största

Familjen Johansson dvs de två bröderna Börje Johansson och Tomas Johansson samt deras söner Daniel Johansson respektive Kristian Johansson och Johannes Johansson äger svenska Astrid Fiske AB och Astrid Pelagic AB. Det är den enda svenska fiskerikoncern som platsar bland Europas största fiskeriföretag.

I Sverige har Astrid Fiske AB dotterbolaget Astrid Fiskexport AB som bearbetar sill. Astrid Pelagic AB äger en större fiskebåt och en mindre som innehar pelagiska fiskerättigheter i Sverige. En av dem har också demersala fiskemöjligheter. Fisket sköts dock av Astrid Fiske AB som dessutom äger två andra fiskebåtar med demersala fiskemöjligheter. Fisket bedrivs i Skagerak, Kattegatt,Nordsjön, Nordatlanten, Norska havet och Östersjön.

I Danmark har Astrid Fiske AB dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S som äger en stor pelagisk båt med pelagiska fiskerättigheter. Det danska dotterbolaget fiskar bl.a. sill för Parlevliet & van der Plas (PP Group) i enlighet med ett långsiktigt avtal.

Innehav av danska pelagiska fiskerättigheter i % av hela kvoten per art, art, andel

 • NVG-sill, 0,41%
 • Nordsjösill, 14,46%
 • Sill SK, 13,23%
 • Sill västra Östersjön, 4,96%
 • Sill östra Östersjön, 14,66%
 • Makrill EUI, 8,30%
 • Blåvitling EUI, 8,20%
 • Skarpsill Nordsjön, 9,00%
 • Skarpsill SK, 2,48%
 • Skarpsill Östersjön, 15,00%
 • Tobis, 9,00%
 • Vitlinglyra, 9,00%
 • Taggmakrill, 34,26%
 • Trynfisk, 1,70%

Innehav av svenska pelagiska fiskerättigheter i % av hela kvoten per art, art, andel

 • NVG-sill, 43,61%
 • Nordsjösill norsk zon, 24,77%
 • Nordsjösill joint, 24,77%
 • Nordsjösill SKN EU, 27,62%
 • Sill SK, 16,16%
 • Sill östra Östersjön, 7,65%
 • Skarpsill SK, 41,11%
 • Skarpsill Östersjön, 7,36%
 • Makrill EUI, 31,88%
 • Makrill norsk zon, 32,58%
 • Tobis, 5.47%
 • Blåvitling, 11,00%

Dessutom innehade företaget demersala fiskemöjligheter för kräfta och fisk i Sverige. En av båtarna som har dessa fiskerättigheter hyrs ut till en annan fiskare och en annan används främst i det pelagiska fisket.

2018 omsatte Astrid Fiske AB 622 miljoner svenska kronor (ungefär 60 miljoner euro) och hade nästan 50 anställda.

Astridkoncernen startade för snart 100 år sen på Hyppeln i Göteborgs skärgård när Oskar Johansson köpte sin första fiskebåt för krabbfiske. Krabbfiske var länge en specialitet för Hyppeln. Familjen Johansson flyttade verksamheten till Rör år 1980 efter att Leif Johansson, son till Oskar Johansson flyttat dit i slutet av 1950-talet. Vid det laget hade familjen gått över till att främst fiska sill med snörpvad.

1992 etablerade sig Astrid-koncernen i fiskindustrin genom att skaffa sig en sillmottagningsanläggning vid Stansvik i Rönnäng, Astrid Fiskexport AB. 1995 grundades Astrid Fiske AB som moderbolag för familjens verksamheter. Kring 2010 expanderade Astrid Fiske AB till Danmark och etablerade dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S i Skagen år 2014. Fram till 2011 drev familjen sina fiskebåtar i Sverige som partrederier men 2012 övertogs de av Astrid Pelagic AB, ett systerbolag till Astrid Fiske AB.

Huvudägare i koncernen är Leif Johansson två söner Tomas och Börje Johansson medan deras söner Kristian och Johannes Johansson respektive Daniel Johansson är mindre delägare. Alla fem sitter i styrelsen för Astrid Fiske AB medan alla utom Johannes Johansson sitter i styrelsen för Astrid Pelagic AB.

Koncernen har också etablerat sig i laxodlingsindustrin genom att bli minoritetsägare i två företag med planer på landbaserad laxodling, Smögenlax Aquaculture AB och Skagen Salmon samt i ett annat laxföretag, Danish Salmon A/S.

Källor till uppgifterna: allabolag.se, CVR, Årsredovisningar, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!