Havet.nu fortsätter ge spridning åt rykten och anekdoter

Havet.nu ska vara en vetenskaplig sajt. men den är starkt hemfallen åt att sprida rykten och felaktigheter baserade på enskilda uppfattningar, observationer och påståenden utan något som helst vetenskapligt värde. De jämställer vetenskapsbaserade ståndpunkter med enskilda personers gissningar. Som om de vore lika mycket värda.

Enskilda strömmingsfiskares (medlemmar i PO Kustfiskarna Bottenhavet och enskilda stockholmsfiskare) påståenden om minskade strömmingsbestånd (sillbestånd) jämställs med Internationella Havsforskningsrådets (ICES) bedömningar på vilka MSC baserar sin certifiering. Det är en helt orimlig inställning och kritiken mot MSC blir helt missriktad. Naturligtvis kan strömmingsfiskarna ha rätt och ICES fel, men det som idag kan anses bevisat och vetenskapliga belagt är de bedömningar ICES gör. Dessa är dessutom enligt försiktighetsprincipen när det gäller Bottenhavets sillbestånd (strömmingsbestånd). Som jag ser det finns det dock stor anledning att se över rådgivningen fån ICES om sillen i Östersjön och Bottenhavet. Finns det flera olika bestånd som leker på olika platser och vid olika tillfällen kan rådgivningen i vissa fall eventuellt vara felaktig.

Samtidigt försvagas påståendena från PO Kustfiskarna Bottenhavet av att de ihop med Sportfiskarna presenterat en förljugen rapport med felaktiga historiska fångstsiffror och att de stöder sig på enskilda forskare som sa samma sak för 20 år sen som de säger nu. Då hade de aktuella forskarna fel och det finns ingen anledningen att tro att det har mer rätt idag. Flera dessa forskare är dessutom direkt knutna till havet.nu och Stockholms Universitets Östersjöcentrum. Det gör Havet.nu än mer tveksamt som en oberoende vetenskaplig sajt och det minskar sajtens trovärdighet än mer.

Om undersökningar kommer fram till att den vetenskapliga rådgivningen måste ändars då det finns vårlekande kustbestånd av Östersjösill och att dess skiljer sig avsevärt från det höstlekande beståndet bör rådgivningen göra som ifall dessa skillnader har betydelse för beståndens överlevnad. Om det är så vet vi emellertid inte idag.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!