Märkliga påståenden av Danmarks Fiskeriforenings biolog

Sofie Smedegaard Mathiesen är biolog och anställd av Danmarks Fiskeriforening. Hon har skrivit ett kritiskt inlägg till kameraövervakning i Fiskeriforeningens egen tidning, Fiskeritidende. I debattartikeln finns det flera märkliga påståenden såsom:

  • Der kommer ikke flere fisk i havet af, at der installeres kamera på fartøjerne.
  • at den overvågning, der lægges op til i dansk fiskeri, minder mest om den, man kan finde i danske fængsler?
  • Det gør ondt, når fiskeren ved, at de kunne smide de små fisk tilbage i vandet, hvor de uanset hvad Mogens Schou siger, i hvert fald har bedre overlevelseschancer end i en container på havnen. Mange af de små undermålsfisk kan sagtens leve videre – det må Mogens Schou også være klar over.

Om all fisk som fångas räknas av på kvoterna innebär det en bättre kontroll av hur mycket som fiskas och kvoterna kan då sättas på mer korrekta nivåer. Det innebär faktiskt att det på lång sikt med all sannolikhet blir mer fisk i havet. Det är också vad den danska regeringens rådgivare i fiskerifrågor, Mogens Schou, säger i ett svar på hennes ovederhäftiga påstående. Sofie Smedegaard Mathiesen har helt enkelt fel.

Jag vet visserligen inte exakt hur övervakningen i danska fängelser ser ut men jag är ganska säker på att den inte är inriktad på att övervaka porslin i diskmaskinen eller de material som fångarna använder om de tillverkar olika saker. Jag är helst säker på att det är fångarna, dvs människorna som övervakas och inte nåt annat. Det finns alltså ingen som helst likhet med den planerade övervakningen i fisket. För i fisket ska fångsten övervakas, inte yrkesfiskarna. Jämförelsen med danska fängelser är bara korkad. Dum.

Det kan kanske vara så att en del småfisk och yngel kan överleva vid utkast. Men den allmänna uppfattningen inom forskningen är att överlevnadsgraden är mycket låg. Idag måste sådan liten fisk landas och föras in i loggböcker för att vi ska veta exakt hur mycket som fiskas. Med kameraövervakning ombord skulle sådan fiska faktiskt kunna kastas ut och inte landas då vi genom kamerorna ändå vet hur mycket som fångats och det då kan avräknas från kvoten (överlevnaden är låg så det är rimligt att göra så). I själva verket skulle det vara lättare att göra som Smedegaard Mathiesen vill om båtarna hade kameror som registrerade fångsten. Även på denna punkt är hon alltså helt fel ute.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!