Perioden för stöd till yrkesfisket på grund av Covid-19-pandemin förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga den förordning som möjliggör ersättning vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, ett så kallat stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

Sen den 16 juni kan fiskare som drabbats särskilt av covid-19-utbrottet och som uppfyller villkoren för stödet välja att tillfälligt upphöra med sin fiskeverksamhet och få ersättning under tiden. Stillaliggandestödet syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och lämnas med ett schablonbelopp.

Stödperioden har hittills delats upp i fyra olika perioder från 16 juni till 15 september 2020. Förlängningen innebär att ytterligare sju perioder bestående av femton eller sexton dagar var införs från 16 september fram till 31 december.

– Coronapandemin är inte över och även om sommaren kan ha haft en viss positiv effekt på efterfrågan på vissa fiskarter så är det fortsatt mycket osäkert hur utvecklingen kommer att se ut under hösten. Regeringen har därför fattat beslut om att förlänga stillaliggandestödet året ut, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Mer information om stödet går att se på Jordbruksverkets hemsida: Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid‑19

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!