Förändringar i Themiskoncernen

Themis Fiskeri AB har varit det rörelsedrivande svenska företaget i Themiskoncernen. Moderbolaget i koncernen heter Rylo AB. Detta bolag äger också det danska Themis Fiskeri A/S samt Themis Pelagic AB. Themis Fiskeri AB har hyrt ut personal till det danska företaget men numera har Themis Pelagic AB övertagit den delen av koncernen. Themis Fiskeri AB har blivit ett vilande inaktivt bolag.

Rylo AB ägs av Anders Ryberg, hans son Björn Ryberg och hans svärson Urban Lorentsson som all bor på Rörö. Dessa tre äger också Rylo Danmark ApS men medan Anders Ryberg och Björn Ryberg är de största ägarna i Rylo AB är Björn Ryberg och Urban Lorentsson de största ägarna i Rylo Danmark ApS. Rylo Danmark ApS har dotterbolaget Jette Kristine E 727 ApS som bedriver ett aktivt fiske i likhet med Themis Fiskeri A/S. Båda företagen har varsin pelagisk trålare. Jette Kristine E 727 ApS äger i sin tur 27% av företaget Vesterhavsgrej ApS.

Rylo AB äger också 20% av Ejendomsselskabet 7.7 2008 ApS. Themis Fiskeri A/S äger 50%. Resten ägs av Comet Trawl ApS.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!