Ginneton-koncernens organisation

Familjen Claessons centrala fiskeriföretag heter Fiskeri AB Ginneton. Bolaget ägs av bröderna Kurt, Thor och Sture Claesson. Idag består styrelsen i bolaget av Kurt Claesson, Thor Claesson med Philip Claesson (son till Kurt Claesson) och Johannes Claesson (son till Thor Claesson) som suppleanter. Det är Sveriges näst största fiskeriföretag i konkurrens med Rylo AB (Themis). Även Bryngeld Fiskeri AB och Torönland-koncernen är i samma storleksordning. Astrid Fiske AB är däremot betydligt större.

Familjemedlemmarna äger också egna personliga aktiebolag. I Ginneton-koncernen finns också danska Gifico ApS som enligt danska sajter ägs av Fiskeri AB Ginneton till 50%. Kanske är det dock ändrat då det på svenska sajter anges att Fiskeri AB Ginneton äger 51% av Gifico ApS vilket gör det danska bolaget till ett dotterbolag till det svenska. Övriga delägare i Gifico ApS enligt danska källor är SJC Holding Skagen ApS (Jonathan Claeson Chamoret), CPC Holding Skagen ApS (Philip Claesson), JOC Holding Skagen ApS (Jacob Claeson) och Midway Holding ApS (Johannes Claesson). Jonathan Claeson Chamoret och Jacob Claeson är söner till Kurt Claesson.

De nämnda personerna äger idag också bolag i Sverige med likartade namn, Jonathan Chamoret AB, CPC Holding AB, Jacob Olof Claesson AB och Johannes Claesson AB. Kurt Claesson äger Kurt Claesson AB, Sture Claesson äger Sture Claesson AB och Thor Claesson äger förstås Thor Claesson AB. De flesta av dessa bolag bildades 2017 eller 2018 så det hela är på sätt och vis gamla nyheter. Men en del bolag har funnits längre även om de haft andra namn. Thor Claesson AB hette exempelvis till en början Fiskeri AB Dyning.

Sättet som familjen Claesson nu tycks bygga upp Ginneton-koncernen är exakt samma sätt som familjen Gustavsson på Fotö använder för Västfjord-koncernen (Västfjord Fiskeri AB). Det ger möjligheter att enkelt fortsätta använda traditionella betalningsmönster där alla får sin andel. De enskilda bolagen hyr i ett sådant upplägg ut personal (dvs ägaren själv) till själva fiskeriföretaget. Genom att använda aktiebolag istället för enskild firma är det också i allmänhet lättare att hålla ordning på skatteinbetalningar och sociala avgifter. Men det verkar inte som om dessa bolag i familjen Claessons ägo använts på så sätt under 2019 då de inte haft nån omsättning eller mycket liten omsättning.

Sture Claesson AB har dock dotterbolaget Kiltank Shipping AB med en omsättning på 27 miljoner kronor år 2019.

Läs mer: Sveriges största fiskeriföretag 2020