Skagerakkabeln skadad av bottentrålning

Skagerakkabeln är en elöverföringskabel (egentligen flera, Skagerak1-4) mellan Norge och Danmark som ägs och opereras av norska Statnett och danska Energinet.dk. Någon gång i somras skadades kabeln allvarligt vilket ledde till minskad kapacitet. Det är enkelt att på statistiken se när kabelbrottet inträdde för då stega elpriset kraftigt i Danmark och sjönk som en sten i Norge. Detta på grund av det norska exporten av billig vattenkraftsel från Norge fick ersättas med dyrare el från kolkraftverk i Danmark och Europa.

Kablarna, i första hand Skagerak 4, hade dock även skadats vid tidigare tillfällen vilket gjorde att reparationarbeten började redan förra vintern. Detta samt reparationsarbeten på Skagerak 4 ledde redan innan sommaren till en viss minskning av kapaciteten. Men vecka 22 tycks ett betydligt allvarligare fel ha inträffat, nu var det Skagerak 1 och Skagerak 2 som skadades.

När kablarna undersökts har det konstateras att den troliga orsaken till att kabeln skadats var bottentrålning. Dvs nån hade trålat där kabeln ligger trots att det är förbjudet. Vilka eller vilken båt som trålat sönder kablarna är okänt och ingen kommer att gå vidare med någon utredning av det hela. att hitta syndaren vore dock troligen inte så svårt då alla fiskebåtar har AIS och VMS. Datta från dessa system finns sparade på många håll.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!