Reine Johansson död

Reine Johansson, välkänd för alla som engagerat sig i eller intresserat sig för svenskt fiske, har dött. Detta efter en tids sjukdom. Han var bara 67 år gammal så det var en allt för tidig död.

Som ung blev Reine Johansson medlem i det socialdemokratiska partiet där han länge var aktiv. Han blev därefter aktiv i det svenska fisket och var under lång tid ordförande i Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). 1988 valdes han till ordförande i SFR och han förblev på denna post intill 2005. År 2006 valdes han till ordförande för Östersjönämnden (Baltic Sea Advisory Council ,. BSAC). Även denna ordförandepost innehade han under många år, fram tills han avgick som ordförande 2018.

Ända till slutet var Reine Johansson aktivt i det politiska arbetet med fisket inom exempelvis Östersjönämnden och Swedish Pelagic Federation PO (SPF PO). Han var mycket aktiv i Brexit-frågan och en välkänd person i hela fiskerinäringen i Europa. Socialdemokrat förblev han hela sitt vuxna  liv.

Han var känd för sin hård nypor och tuffa debattstil och hade goda kontakter i den socialdemokratiska ledningen och därmed också i den svenska regeringen under lång tid. Han förblev också intresserad av politik även utanför fiskeriområdet. Han baktalades ständigt av miljörörelsen och i Isabella Lövins bok Tyst hav tecknade ett synnerligen osympatiskt porträtt av honom. Men bland yrkesfiskare låter det till stor del annorlunda. SFPO skriver:

Fiske var Reines liv. Hans unika kunskaper och förmågor har varit till stor nytta för svenskt fiske. Få människor har ägnat så stor del av sitt liv åt fiske och fiskare som Reine.

Reine var en enastående människa, en unik person, en god vän och en bra kollega. Han kommer att vara saknad.

 

 

 

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!