Bästa matfisken kommer från det mest miljövänliga fisket

Dagens Nyheter har sent omsider uppmärksammat forskningsinstitutet RISE och deras forskning om nyttigaste och miljövänligaste sjömaten. Den miljövänligaste, klimatvänligaste och nyttigaste fisken kommer också från det mest miljövänliga fisket.

Fiskarterna det handlar om är så kallad pelagisk fisk som lever i stim i det öppna havet och inte vid botten. Det handlar om arter som makrill, sill, skarpsill (brisling, vassbuk), blåvitling (kolmule), vitlinglyra (øyepål, sperling), sardin, ansjovis, sardinell, hästmakrill (taggmakrill), taggmakrill etc. I svenska vatten fiskas sill, makrill och skarpsill, i andra fiskevatten fångar svenska fiskare också blåvitling, vitlinglyra, hästmakrill, sardiner och sardineller.

Fisket det handlar om är det storskaliga pelagiska fisket. Idag säljs mycket av det som de fångar till fiskmjölsindustrin. Det finns två huvudsakliga anledningar till det. Att efterfrågan saknas är den vikigaste vilket gäller skarpsill oavsett var den är fiskad och sill/strömming från Östersjön såväl som blåvitling, vitlinglyra och hästmakrill. Det andra problemet är att sill/strömming i Östersjön innehåller så höga halter av miljögifter att Livsmedelsverket avråder från en omfattande konsumtion. Sill från andra hav än Östersjön och makrill används uteslutande till konsumtion. Sardiner och sardineller fiskas utanför Västafrika vilket innebär att det även finns andra problem. De små torskfiskarna blåvitling och vitlinglyra är inte lika nyttiga som de feta fiskarna sill, skarpsill och makrill vilka vi alla borde konsumera mer av. En annan fet fisk vi borde äta mer av är den lilla laxfisken siklöja. Idag används i stort sett bara rommen medan filéerna slängs. Siklöja finns inte med i forskningen som RISE gjort.

Det storskaliga pelagiska fisket är det mest miljö- och klimatvänliga fisket av flera skäl. De använder redskap som inte vidrör botten såsom flyttrål (pelagisk trål) och snörpvad. Bränsleförbrukningen per fångad mängd fisk är mycket låg.

Bäst är ner till höger och sämst upp till vänster. B = nötkött, C = kyckling, E = ägg och P = fläskkött.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!