Framsteg för hållbart fiske

Marine Stewardship Council (MSC) har publicerat sin årsrapport. Rapporten visar på framsteg för hållbart fiske, men pekar samtidigt på att mer krävs för att de enorma utmaningar världens hav står inför.

– Vi står mitt i en global pandemi, som innebär ett fruktansvärt mänskligt lidande och får allvarliga ekonomiska konsekvenser. Men krisen ger oss också möjlighet att styra våra ekonomier i en mer hållbar och rättvis riktning. Att säkra levande hav för kommande generationer på vår planet är en viktig del i omställningsarbetet, säger Linnéa Engström, verksamhetschef för östersjöområdet, i ett pressmeddelande.

Nya siffror från MSC visar att mer än 17 procent av världens fisken idag är certifierade eller på väg att bli det, samtidigt som antalet verksamheter som producerar eller köper in MSC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter fortsätter öka kraftigt. Organisationens årsrapport ”Celebrating and Supporting Sustainable Fisheries” visar också att:

  • Fångsten från fisken som är inne i eller på väg in i MSC:s program har ökat till 14,7 miljoner ton. Detta ska jämföras med 12,2 miljoner ton föregående år.
  • Utbudet ökar för konsumenterna. Antalet MSC-märkta produkter har dubblerats under de senaste fem åren.
  • Försäljningen av MSC-märkta produkter i detaljhandeln överstiger för första gången 10 miljarder dollar, vilket visar på stigande efterfrågan på hållbara produkter.

Framstegen för hållbart fiske sker samtidigt som oron ökar för världens hav. Enligt FN är mer än en tredjedel av världens fiskbestånd överfiskade, men flera rapporter pekar också på att hållbart fiske är en del av lösningen. I juni i år rapporterade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO att hållbart fiske är mer produktivt och motståndskraftigt. Tidigare den här månaden presenterade också FN:s konvention för biologisk mångfald en rapport som visade att miljömärkt fisk är bra för den biologiska mångfalden.

Idag finns återfinns 409 fisken i MSC:s program och antalet certifierade fisken i utvecklingsländerna ökar. Av den samlade fångsten i globala syd ingår nu 13 procent i MSC-program. Det innebär en ökning med nästan en fjärdedel i förhållande till föregående år.

– I mer än tjugo år har MSC fört samman fiskare, företag och konsumenter som är bekymrade för havens framtid. Det är vi stolta över, men vi behöver göra mycket mer. Vi behöver jobba ännu hårdare för att få in fler fisken, nå nya marknader och skapa fler förbättringar tillsammans med våra partners, säger Linnéa Engström.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!