Kvoterna i Östersjön 2021

EU:s ministerråd har beslutat om kvoterna i Östersjön för 2021. För torsk i östra Östersjön finns ingen kvot då fisket är stoppat. Det finns dock en mindre bifångstkvot på 595 ton vilket är en kraftig minskning på 70% jämfört med bifångstkvoten under 2020.

Torskkvoten för det västra beståndet ökade med 5% till ton vilket är inom ramen för den vetenskapliga rådgivningen. EU-kommissionen ville minska kvoten med 11% till 4 000 ton.

För det västra beståndet av sill (rügensill, WBSS) rekommenderar ICES en nollkvot. Detta är dock i praktiken omöjligt då en stor del av fisket sker i Kattegatt och Skagerak där rügensillen fiskas ihop med nordsjösill. Det går inte att skilja på dem. Kvoten sänktes med 50% jämfört med 2020, till 1 575 ton.

I östra Östersjön minskades sillkvoten med 36% till 97 551 ton och i Bottenhavet förblev kvoten oförändrad med 65 018 ton vilket är i linje med råden från ICES, Skarpsillskvoten ökade med 6% till 222 958 ton vilket är helt i linje med den vetenskapliga rådgivningen. Kvoten för rödspätta ökade med 5% vilket är lite mer än ICES-rådet. Även laxkvoten ökade, i det fallet med 9%.

Danska fiskare är missnöjda med torskkvoterna och tyska fiskare är missnöjda med sillkvoterna. Även svenska fiskare är missnöjda:

Enligt Tore Johnsson i Böda som är vice ordförande i Sveriges yrkesfiskares producentorganisation är den stora mängden säl och sälmasken som sälen sprider ett mycket stort hot mot Östersjöns torskbestånd.

– Det är naturligtvis bra att man vill skydda torskbeståndet i Östersjön, men så länge man bara minskar fiskekvoterna och inte gör något åt skarvarna eller sälarna, så skulle jag vilja säga att det enda man lyckas med är att yrkesfisket försvinner helt, säger Tore Jonsson som är vice ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!