Landbaserade fiskodlingar

Landbaserade fiskodlingar i Sverige är antingen extremt småskaliga eller så är de på prov- och planeringsstadiet. En större anläggning där fler av investerarna har koppling till den svenska storfinansen har fått tillstånd att starta. Den är tänkt att ligga utanför Säffle. Företaget bakom satsningen heter Premium Svensk Lax AB.

Ett annat företag, Smögen Aquaculture AB, byggde en provanläggning i Kungshamn, Sotenäs kommun, men fick inte tillstånd att bygga en anläggning för kommersiell odling. Detta företag har en direkt koppling till det svenska fisket och kustkulturen. Den största investeraren, Astrid Fiske AB, har istället eller kanske också investerat i danska landbaserade odlingar.

I Sotenäs kommun finns ytterligare ett projekt med norska investerare. Eller rättare sagt med norska utvecklare. Vilka som är investerare, om det finns några, är lite oklart, men Sotenäs kommun är eld och lågor. Om det hela nånsin blir av verkar lite oklart.

Dessa tre är de kända storskaliga landbaserade fiskodlingsprojekten som är kända.

Utöver detta finns en lång rad småskaliga odlingar och småskaliga odlingsprojekt, i de flesta fall med miljöprofil. De odlar i allmänhet olika exotiska fiskar vilket är märkligt då det finns två inhemska fiskarter, sutare och ruda, som lämpar sig väl för landbaserade odlingar som dessutom inte behöver vara uppvärmda eller inomhus.

En av de större landbaserade odlingarna drivs av företaget Scandinavian Aquasystems AB som har en mängd registrerade varumärken såsom Gårdsfisk, Gårdsräka, Lantfisk, Fish for Future, Gårdsclarias, Gårdskräfta med mera. De två äger tillsammans även flera andra företag, däribland Gårdsfisk AB. Lantfisk ägdes tidigare av ett annat företag vid namn Lantfisk AB som dock lagt ner sin verksamhet. Enligt uppgifter på grund av att regelverket är svårt att följa. Huvudbolaget startade 2013 men de två ägarna Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles träffade redan 2009 i ett forskningsprojekt kring om urban fisk- och växtodling. Företagsgruppen äger och driver en gård i närheten av Åhus i Skåne med integrerad fiskodling och jordbruk. De fiskarter de odlar är clarias (Clarias gariepinus) och niltilapia (Oreochromis niloticus). De kallar dock tilapian för rödstrimma eller svart rödstrimma vilket är av dem registrerade varumärken.

En annan stor odling är Peckas Naturodlingar AB utanför Härnösand i Ångermanland. Där odlad dock en traditionell fiskart inom svensk fiskodling, nämligen laxfisken regnbåge (Oncorhynchus mykiss). Verksamheten startades av Pecka Nygård för cirka 20 år sen som en fiskodling vilken sen utvidgats med en tomatodling. Huvudägare i företaget är Hugo Wikström. Styrelsemedlemmar och troliga delägare i företaget är Hans Axelsson, Daniel Brännström, Peter Sendelbach, Johan Stenberg och Jens Peter Söderback som är från Finland.

Scandinavian Silver Eel AB som jag redan tidigare skrivit om bedriver också en landbaserad odling.

Vidare har vi Pond Fish & Greens AB som bedriver fiskodling i Floda i samarbete med restaurangen Garveriet. Ägare av företaget är bl.a. Niklas Wennberg. Jonas Brandström (som också verkar äga fastigheten där odlingen ligger via ett annat bolag) är styrelseordförande och kanske också delägare. Andra styrelsemedlemmar och eventuella delägare är Håkan Sandin, Elker Rosiers och Roland Bengtsson som är suppleant i styrelsen. Roland Bengtsson verkar vara en slags lokalt styrelseproffs från Floda. En av de som haft eller har intressen i Garveriet är grundaren av da Matteo Kafferosteri AB, Matts Johansson.

Wennberg är också engagerad i Stadsjord som odlat fisk sen 2014 i Göteborgs slakthusområde. Projekten inom ramen för Stadsjords verksamhet bedrivs av Hyla Pond AB.

Ljusterö Lax o Gös AB odlar gös. Bolaget är ett dotterbolag till Svensk Fiskodling AB som ägs av Ola Öberg och Johanna d’Arc Mello Öberg.

Vadstena Fisk AB som ägs av Per och Karin Eke-Göransson odlar gös och abborre. Odlingen ligger på en gård, Åbylunds säteri, som drivs av bröderna Claes och Per Eke-Göransson.

Dessutom finns det flera mindre verksamheter och försöksverksamheter som drivs som egna firmor, Bosse Perssons landbaserade fiskodling som föder upp tilapiayngel, Rekarne vattenbruk som odlar fisk och grönsaker utanför Malmköping, Norrstyle Sweden, Blått Centrum Gotland, Ödevata fiskecamp och Växthuset på Berga.

Många av bolagen är olönsamma och flera har ekonomiska problem. Till detta kommer en massa olika planer på odlingar.

Ingen verkar dock vilja odla de mest lättodlade inhemska fiskarterna, karpfiskarrna sutare och ruda. Sådana dammodlingar dessutom i allmänhet lättare att få miljömärkta och godkänd. De kräver heller inget foder i form av fiskmjöl vilket odling av gös, abborre tilapia och clarias gör. Dessutom kräver odling av sutare och ruda inga uppvärmda lokaler. Men det kräver marknadsföring, därvidlag är det ingen skillnad gentemot lax, regnbåge, gös, abborre, clarias och tilapia.

Kort sagt så är situationen för landbaserad fiskodling att det fortfarande är nåt som är på försöksstadiet. Myndigheterna i framförallt Västra Götaland verkar också motarbeta de flesta projekt genom att inte ge tillstånd, försvåra genom befängda tillämpningar av dåliga regelverk med mera.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!