Om räkfisket försvinner i norra Bohuslän

Det finns idag tre saker som kan ge upphov till minskat räkfiske alternativ minskat antal räkfiskebåtar. Två kortsiktiga och av människor beslutade saker och en annan utveckling som vi människor orsakat men har svårt att göra nåt åt i nuläget. Den första orsaken är om det skulle bli ett beslut om boyttentrålsförbud i marina skyddsområden och den andra orsaken är införande av överförbara fiskerättigheter i räkfisket.

Total bottentrålsförbud i alla marina skyddsområden skulle innebära att räkfisket försvann totalt. Då det är svårt att besluta om bottentrålsförbud utanför territorialvattengränsen på 12 sjömil eller utanför trålfiskegränsen  på 4 sjömil så skulle ett beslut om bottentrålsförbud sannolikt bara beröra Kosterfjorden, Väderöfjorden och Gullmarsfjorden. Detta skulle troligen inte innebär minskat räkfiske i sig, men färre båtar. De båtar som skulle försvinna är främst mindre aktiva båtar men även några andra som inte kan flytta sitt fiske utomskärs.

Inte heller skulle ett införande av överförbara fiskerättigheter i Sveriges demersala fiske innebära att räkfisket försvann. Det skulle dock bli avsevärt färre räktrålare och räkfisket i fjordarna skulle minska då det främst skulle bli de lite större och mer aktiva räktrålarna som skulle bli kvar.

Slutligen har vi klimatförändringarna. Ett varmare hav kan innebära att nordhavsräkan försvinner från Skagerak och att räkfisket därmed slås ut helt. Eftersom i stort sett alla yrkesfiskare i norra Bohuslän är beroende av räkfisket skulle det innebär att det lokala yrkesfisket i området skulle försvinna.

Det hela är också en tydlig illustration av hur idiotiskt det är av yrkesfiskare att göra sig helt beroende av et enda fiske, må det vara räkfiske, torskfiske eller kräftfiske. Ett enda politiskt beslut eller en miljöförändring innebär att fisket genom ett trollslag kan försvinna. Se hur det gått för torskfiskarna i Östersjön. Helt plötsligt hade de inget att fiska. En följd av en rad felaktiga fiskeriförvaltningsbeslut men hade yrkesfiskarna inte varit så uppbundna till ett enda fiske hade de kunnat överleva.

Samma risk löper yrkesfiskarna i norra Bohuslän. De räkfiskare som finns i Göteborgsområdet bedriver i de flesta fall ett mer varierat fiske med fiskfiske, räkfiske och kräftfiske. Ett mer varierat fiske gör det lättare att överleva olika förändringar. Även kustfiskare i södra Bohuslän tycks bedriva ett mer blandat fiske än kustfiskare i norra Bohuslän som ibland enbart fiskar kräfta (med trål eller bur, sällan på båda sätten) och ibland enbart fiskar räka.

Räkfiskarna i norra Bohuslän skulle redan idag kunna variera sitt fiske mer. Inte bara fiska nordhavsräka och kräfta utan även fiska annat. De borde kanske både fiska med trål och med bur när de fiskar kräfta och de kan också fiska exempelvis skarpsill, sill, makrill, strandkrabba, hövre, tångräka och sandräka.

Om räkfisket försvinner på grund av klimatförändringar så kommer de yrkesfiskare som kan anpassa sig och som även fiskar annat att ha de lättast att överleva. För det kommer att bli vanligare med andra sorters fiskar i Skagerak och Kattegatt. Fiskarter som kommer att bli vanligare är bland annat hästmakrill (taggmakrill), sardin, ansjovis och oxögonfisk liksom troligen också fiskarter som blåfenad tonfisk, ryggstrimmig pelamid, kummel, bläckfisk och andra. Dvs fiske kommer ändå inte att bli omöjligt men det handlar om ett annat fiske än dagens räkfiske med bottentrål. Bläckfiskfiske med automatpilk, snörpvadsfiske och flyttrålsfiske av små pelagiska fiskarter, backefiske av kummel samt dörjfiske av ryggstrimmig pelamid och tonfisk med mera.

Med klimatförändringar kommer också torsk och kolja troligen att försvinna för gott så ett framtida fiske av dessa arter är nog inte möjligt i nån större utsträckning.

För samhället i norra Bohuslän, turismen och annat tror jag inte att det skulle ha speciellt stor betydelse om räkfisket försvann. Om det inte finns någon lokal räka skulle krogarna och restaurangerna importera räka fiskad i i norra Norge, Arktis och kring Grönland. Kombinerat med ett lokalt fiske av annat skulle det faktiskt ha marginell betydelse. För nordbohusläningens identitet och självbild skulle det dock kanske ha en avgörande betydelse, men i det långa loppet spelar sånt en liten roll.

Förra året var jag i Portugal på hösten. Varenda liten håla läng kusten är totalt fiskdominerade trots att det knappt förekommer nåt kustnära småskaligt fiske idag förutom på bläckfisk och sardiner. De flesta fiskarter som serverades på restaurangerna är sådana som finns naturligt i området men idag kommer de från fiskodlingar i Norge, Spanien, Grekland och Turkiet. För turistnäringen har förlusten av det lokala fisket haft marginell betydelse och det lär inte vara eller bli annorlunda i norra Bohuslän.

Istället för att hänga upp sig på räkfisket och att till varje pris bevara allt räkfiske borde yrkesfiskarna i norra Bohuslän se till att diversifiera sitt fiske mer. Turistnäringen kommer att överleva förändringarna utan större problem. Stockholmare och norrmän bryr sig troligen inte om huruvida räkan är fiskad i Skagerak eller i Nordatlanten. Bara de kan få räka på restaurangen och på kajen.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!