Johannes Palsson återvald som ordförande i EFFOP

EFFOP är en förkortning för European Fishmeal an Fish Oil Producers. Som namnet anger är det en organisation för fiskmjöls- och fiskoljetillverkare i Europa. Medlemmar är Marine Ingredients Denmark (MID) som representerat FF Skagen A/S (2 fabriker med dotterbolaget FF Hanstholm A/S) och Triple Nine – Denmark A/S (2 fabriker), Bioceval Gmbh & Co KG med fabriker i Tyskland, Frankrike och Spanien, Pelagia på Irland och Pelagia i Storbritannien (4 fabriker) vilka båda är dotterbolag till norska Pelagia A/S, Havsbrun p/f på Färöarna som är minoritetsdelägare i FF Skagen A/S och associerad medlem i MID, Eesti Kalatootjate Keskühistu i Estland, Auxiliar Conservera SA (AUCOSA) i Spanien, 11 fiskmjölsfabriker på Island genom Icelandic Association of Fishmeal Manufacturers (Samþykktir – Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS), 7 fabriker i Norge som representeras av Sjømat Norge samt 3A Antioxidants i Spanien som precis blivit medlem.

Johannes Palsson är VD (CEO) i FF Skagen A/S, vice ordförande i MID och ordförande i EFFOP. Övriga styrelsemedlemmar är Kyrre Dala från Norge, Frank Trearty (vice ordförande) från Pelagia på Irland, Toby Parker (Pelagia Storbritannien), Johann Petur Andersen från Island, Odd Eliasen från Havsbrun, Toomas Kevvai från Estland och Roberto Casas Abeijón från AUCOSA i Spanien. De två sistnämnda är nya i styrelsen medan de övriga år återvalda.

Huvudintressent i FF Skagen A/S är FF Skagen Fond där medlemsskapet domineras av svenska yrkesfiskare med båtar i både Danmark och Sverige.

Medlemmar i isländska SFS är Eskja hf, Brim hf med två fabriker, Ísfélag Vestmannaeyja hf med två fabriker, Loðnuvinnslan hf, Síldarvinnslan hf med tre fabriker och Samherji Iceland ehf som huvudägare, Skinney-Þinganes hf och Vinnslustöðin hf.

Pelagia AS som är medlem i Sjømat Norge har tre av de norska fabrikerna, en fabrik på Färöarna samt 4 fabriker i Storbritannien och en på Irland. Danska Triple Nine Group A/S som ägs av norska Koppernæs AS har förutom två fabriker i Danmark också en fabrik i Norge som sannolikt är medlem i Sjømat Norge och en i Chile. Några andra norska fiskmjölsproducenter och fiskoljeproducenter är Prima Protein AS, Nutrimar AS och Hordafor AS. Vilka som är medlemmar i Sjømat Norge är oklart. Hordafor AS ägs till 50% av Pelagia AS medan den andra hälften ägs av Partrederiet Karoløs ANS. Nutrimar AS ägs av Kverva AS som också äger 50% av Pelagia AS. Austevoll Seafood ASA som är den andre hälftenägaren i Pelagia AS har också fiskmjölsfabriker i Peru och Chile.

I fiskmjöls. och fiskoljefabrikerna i Västeuropa och Norden används rens och annat fiskavfall från fiskfabriker och fiskodlingar samt fisk från ett miljö- och klimatvänligt fiske som sker på ett långsiktigt hållbart sätt på bestånd som har god status.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!