Nästan hälften av deltagarna på Östersjöfiske 2020 är byråkrater och lobbyister

Av de anmälda deltagarna på fiskerikonferens Östersjöfiske 2020 som startar idag är cirka 30% byråkrater och tjänstemän på olika statliga, regional och kommunala myndigheter. Statliga tjänstemän på Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket dominerar. Ytterligare cirka 18% är opinionsbildare och lobbyister av olika slag inklusive företrädare för organisationer representerande fiskindustrier, fiskgrossister och fiskhandel och miljöaktivister. Jag är också en den dem. Cirka 16% av de anmälda deltagarna är forskare.

Endast 15% av de anmälda deltagarna är aktiva yrkesfiskare eller representanter för yrkesfiskeorganisationer. De flesta yrkesfiskare är lokala yrkesfiskare och de flesta representanter för yrkesfisket är från Sweden Pelagic Federation PO (SPF), dvs det pelagiska fiskets organisation. Flera av dem är aktiva yrkesfiskare. SFPO, den största svenska yrkesfiskarorgansiationen har bara en anmäld i likhet med den näst största, Havs och Kustfiskarna PO.

8% av de anmälda deltagarna är politiker, företrädesvis från lokala kommuner i sydöstra Sverige och från högerpartier.

Resterande 15% är en blandad skara av företagare och annat.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!