Falska nyheter och påhittade fakta från WWF och Our Fish

WWF har gjort en rapport om bifångst, What´s in the Net? I samband med detta har WWF i media bland annat påstått att östersjötumlare ofta fångas som bifångst i garn:

In Europe, a species known as the Baltic proper habour porpoise is often lost to fishing bycatch, the WWF said. Its population is down to around 500.

Det är en ren lögn.

Det finns inga som helst belägg för detta och deras egen rapport stöder inte heller ett sånt påstående.

Our Fish är en annan miljöorganisation. De påstår att kvoterna inom EU höjts med upp till 50% under 2020 på grund av landningskyldighetens införande. Det är en falsk nyhet. En icke-nyhet. En kraftig överdrift. De påstår också att utkasten inte minskat på grund av landningsskyldigheten. Detta påstående saknar belägg och är sannolikt inte sant.

Tumlare fastnar emellanåt i garn men det är i danska och svenska vatten inget stort problem. Det finns omkring 20 000 tumlare i Bälthavet och totalt cirka 30 000 om Kattegatt och Skagerak inkluderas. I hela Nordsjön finns det många fler.

Enligt en undersökning fångades 25 tumlare i garn under 776 fisketurer under ett år. Undersökningen omfattade sex båtar som var kortare än 15 meter och som fiskad i Nordsjön, Skagerak och Öresund. Den första undersökningen har följts upp med en undersökning som ännu pågår med total 8 båtar som fiskar i Öresund. Under åren 2010 till 2018 följdes tre båtar under 1 607 havsdagar och 8 485 fisketillfällen (dvs upptagning av garn). Det fångades en hel del fåglar i garnen men inga tumlare. Detta enligt WWF.  I en av de rapporter som WWF påstår de hämtat uppgifterna ifrån och som gäller åren 2006-2014 står följande:

From 2006, no cetacean bycatch was reported in the Danish National reports although no information was provided for 2007, 2013 and 2014. One harbour porpoise was mentioned to have been bycaught during 2008 by the ICES WGBYC report in 2011 (covering 2009), however it was not mentioned in what gear or area this incident occurred or if it was reported during EC 812/2004 monitoring, REM trials or directly from the fisher. Nonetheless, this harbour porpoise was not reported in 2008 showing the potential inconsistencies in different reporting fora.

[…]

Between May 2010 and April 2011, REM was conducted on 6 gillnetters with vessel lengths varying between 10-15 m and 36 bycaught porpoises were recorded by REM and a further 3 that had not been observed by REM were reported in the fisher’s logbooks (Kindt-Larsen et al., 2012). This study 16 highlights that cetacean bycatch is occurring in vessels not covered by on-board observers under EC 812/2004. The study also details the effectiveness of REM when compared to dedicated on-board observations.

Det första stycket gäller båtar med en läng på över 12 meter. I den andra rapporten rapporterades 39 bifångade tumlare, de flesta i Nordsjön och Skagerak. Inte 25 som WWF påstår. WWF verkar inte ha gått igenom sina källor ordentligt.

Vad som är uppenbart från själva undersökningarna är att en ganska omfattande bifångst av tumlare förekommer i det småskaliga garnfisket i Nordsjön och Skagerak men inte i Öresund. Det är sannolikt att också garnfisket i Bälthavet och Kattegatt har bifångster av tumlare. Men inget av detta berör Östersjön där bifångster av tumlare inte verkar existera. Troligen på grund av att tumlare är så ovanligt i Östersjön. Det storskaliga fisket verkar ine få nån bifångst av tumlare alls.

Landningskyldigheten (utkastförbudet) började införas 2015 och de flesta arter omfattades av landningsskyldigheten 2018 och för de de sista kvoterade arterna infördes landningsskyldighet under 2019. För många arter innebar landningsskyldigheten att kvoterna höjdes i enlighet med beräkningar av hur mycket som faktiskt kastats ut tidigare. De flesta av dessa höjningar genomfördes innan 2020 men för demersala arter (bottenlevande arter) kring de brittiska öarna genomfördes detta under 2020 vilket innebär en höjning av kvoterna för dessa arter under 2020. För flertalet kvoterade arter infördes dock landingsskyldigheten tidigare.

Our Fish påstår sen att ökningen av kvoterna med 50% jämfört med innan landningsskyldigheten helt beror på landningsskyldigheten och att utkasten fortfarande är lika stora som innan. Det är helt enkelt inte sant.

Det finns inga som helst belägg för att utkasten är oförändrade jämfört med 2015. Det finns inga belägg för att de minskat heller. I torskfisket med trål i Östersjön fanns det enligt undersökningar fortfarande en hel del utkast år 2018 men av allt att döma var det mindre än tidigare. Detta fiske var det enda i Östersjön som hade stora utkast. Nu finns det inga utkast alls där då det inte finns något sådant fiske.

När det gäller de ökade kvoterna sen 2015 kan de mycket väl beror på landningsskyldigheten. Den kan ha inneburit en bättre koll på hur mycket fisk det finns och därmed lett till åtgärder som ökat mängden fisk och i förlängningen till högre kvoter. Det kan alltså lika gärna vara en positiv utveckling av bestånden som lett till ökade kvoter som att det enbart skulle bero på att kvoterna ökats för att ta hänsyn till landningsskyldigheten. När Our Fish påstår det senare hittar de faktiskt bara på. De skapar en falsk nyhet utan några som helst belägg eller bevis.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!