Har sillfisket i Östersjön helt tagits över av västkustfiskare?

Sveriges Radio menar i ett program att sillfisket i Östersjön helt har tagits över av västkustfiskare. Som stöd för dessa påståenden hänvisar de till Vesa Tschernij från Marint Centrum i Simrishamn. Det är inte helt korrekt. Andelen båtar med hemmahamn vid Östersjöns kuster har istället ökat inom det pelagiska fisket och inom systemet med pelagiska fiskerättigheter. En av båtarna som är registrerad på Östkusten (den i SM-distriktet) ägs dock av fiskare på Västkusten så den har jag räknat till Västkusten.

Mellan 2008 och 2019 har andelen båtar hemmahörande på västkusten minskat med 5,1 procentenheter medan andelen båtar på Östkusten ökat med 3,2 procentenheter och på Norrlandskusten med 3,1 procentenheter. Andelen båtar på sydkusten har minskat med 1,2 procentenheter. Totalt har andelen båtar längs Östersjöns kuster ökat med 5,1 procentenheter.

Andel av fiskebåtarna inom det pelagiska systemet, distrikt, 2008, 2013, 2016, 2019

Strömstad (SD), 2,5%, 0, 0, 0
Lysekil (LL), 3,8%, 8,1%, 0, 0
Göteborg (GG), 58,8%, 54,1%, 58,5%, 65,6%
Varberg (VG), 8,8%, 5,4%, 2,4%, 0

Västkusten totalt*: 73,8%, 67,6%, 63,4% (61,0%), 68,7% (65,6%)

Simrishamn (SIN), 5,0%, 5,4%, 4,9%, 6,2%
Sölvesborg (SG), 6,3%, 8,1%, 7,3%, 6,2%
Karlskrona (KA), 2,5%, 2,7%, 2,4%, 0

Sydkusten totalt: 13,7%, 16,2%, 14,6%, 12,5%

Kalmar (KR), 2,5%, 5,4%, 4,9%, 3,1%
Västervik (VK), 2,5%, 2,7%, 2,4%, 3,1%
Visby (VY), 6,3%, 8,1%, 7,3%, 9,4%
Nyköping (NG), 1,3%, 0, 0, 0
Stockholm (SM), 0, 0, 2,4%, 3,1%*

Östkusten totalt*: 12,5%, 16,2%, 14,6% (17,0%), 15,7% (18,8%)

Gävle (GE), 0, 0, 4,9%, 3,1%
Hudiksvall, 0, 0, 2,4%, 0

Norrlandskusten totalt: 0, 0, 7,3%, 3,1%

*) Båten registrerad i Stockholmsdistriktet ägs av västkustfiskare så den har räknats till västkusten. Siffror inom parentes är om den båten räknats till östersjökusten.

Utöver detta fanns det år 2019 hela 53 båtar som landade sill från kustkvoten i östra Östersjön, 8 båtar som landade sill från kustkvoten i västra Östersjön och 110 båtar som landade strömming (sill) från kustkvoten i Bottenhavet och Bottenviken. 31 båtar på Västkusten landade sill från kustkvoten under samma år.

Det går också att se på andelen av landningarna som sker i östersjöhamnar. I Havs- och vattenmyndighetens utvärdering av det pelagiska systemets effekter på landningarna konstaterar de att landningsmönstret inte förändrats av det pelagiska systemet.

Hur stor andel av fiskerättigheterna inklusive kustkvoter och regionalkvoter innehar då västkustbåtarna i förhållande till deras andel av fiskeflottan. Siffrorna för andel av kvoterna är mycket ungefärliga och kan variera nån eller ett par procent hit eller dit. Samtidigt finns det också en reservation för uppgifterna från Havs- och vattenmyndigheten. De stämmer inte överens inbördes så en del av dem måste vara fel. Det verkar som om flera olika system som hanterar uppgifterna finns. De innehåller olika uppgifter och det gör alla typer av redovisningar och beräkningar osäkra. Jag har fått redovisningar av fördelningen av fiskerättigheter och av regionala kvoter från Havs- och vattenmyndigheten direkt och använt de uppgifter som finns om kustkvoter och daglig infiskning på deras hemsida samt de två utvärderingar av det pelagisk systemet som finns.

Fiskerättigheter för sill i västra Östersjön 2020, område, andel av fiskerättigheter, andel av fiskebåtar inom det pelagiska systemet.

Västkusten, 10%, 68,7%
Sydkusten, 90%, 12,5%

*Fiskerättigheterna omfattar 95 ton (det verkar osannolikt lite). Kustkvoten är 485 ton. Totalkvoten 702 ton.

Fiskerättigheter för sill i östra Östersjön 2020, område, andel av fiskerättigheter, andel av fiskebåtar inom det pelagiska systemet.

Västkusten, 80%, 68,7%
Syd- och Östkusten, 20%, 28,2%

*Fiskerättigheterna omfattar cirka 48 000 ton. Regionalkvoten är ungefär 7 500 ton och kustkvoten är 2 000 ton. Totalt är kvoten cirka 56 000 ton. Havs- och vattenmyndighetens siffror är helt olika på olika sidor. Sidan för den dagliga infiskningen anger en totalkvot på cirka 48 000 ton medan redovisningen av de pelagiska fiskerättigheterna som jag fått från dem anger att enbart fiskerättigheterna inom det pelagiska systemet omfattar 48 000 ton.

Fiskerättigheter för sill i norra Östersjön 2020, område, andel av fiskerättigheter, andel av fiskebåtar inom det pelagiska systemet.

Västkusten, 80%, 68,7%
Norrlandskusten, 10%, 3,1%

*Fiskerättigheterna omfattar ungefär 10 000 ton och kustkvoten 1 300 ton. Totalt cirka 12 000 ton.

Västkustfiskarna kontrollerar en större andel av fiskerättigheterna än vad båtarnas andel av fiskeflottan är mätt i antal. Om alla båtar räknas är det en betydligt större andel av fiskerättigheterna än andelen av båtarna. Mäter vi i tonnage kontrollerar de en ungefär lika stor andel av fiskerättigheterna som deras tonnage utgör.

Oräknat kustkvot och regionalkvot så innehade västkustfiskare ungefär 24% av fiskerättigheterna för sill i västra Östersjön år 2009. Det ska jämföras med cirka 54% år 2016 och cirka 62% år 2020. I östra Östersjön hade de cirka 86% år 2009, cirka 90% år 2016 och ungefär 94% år 2020.

Västkustfiskarna har alltså ökat sin andel av fiskerättigheterna inom ramen för det pelagiska systemet.

Men tar vi hänsyn till regionalkvoter och kustkvoter har andelen av fiskerättigheterna inte ökat utan istället minskat i takt med minskande totalkvoter. Så vad som i praktiken hänt är att östersjökustens fiskare sålt pelagiska fiskerättigheter, fått en massa pengar för dessa och samtidigt fått en större andel av sillkvoten I Östersjön.

Fiskerättigheterna som västkustfiskare köpt i västra Östersjön är idag i stort sett värdelösa då det inte finns nån kvot att tala om. De enda som tjänat på de affärerna är de skånefiskare som valde att sälja sin fiskerättigheter.

Men svaret på rubrikens fråga är att det i det stora hela inte stämmer att västkustfiskarna tagit över sillfisket i Östersjön, de har ökat sin andel av de pelagiska fiskerättigheterna men inte sin andel av de totala kvoterna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!