Fiskfoder från skogen

Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det riskerar att inte bli hållbart hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av proteinkällor från skogen. Nu ska det internationella projektet FISK knyta samman aktörer så att produktion av fiskfoder baserad på skogsråvara kan bli verklighet.

– Vi har under de senaste åren utvecklat en metod för att ta fram så kallat single cell protein ur skogsråvara. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av fiskfoder tillverkat av restprodukter från skogsindustrin genom att knyta ihop aktörer längs hela värdekedjan, säger Yvonne Söderström Nordin, projektledare på RISE Processum som ingår i RISE-koncernen, i ett pressmeddelande.

För att möta de globala hållbarhetsmålen behöver nya livsmedelskällor utvecklas. Laxuppfödningsindustrin är en av de sektorer som ämnar öka sin produktionskapacitet kommande år, men tillväxten både nationellt och globalt kommer troligen inte att vara hållbar om den odlade fisken främst matas med soja- eller fiskmjöl. Nya hållbara proteinkällor behöver tas fram och där är encellsprotein (single cell protein, SCP), producerade av skogsbaserade sockerarter, ett exempel.

Det blir hållbart i och med att råvaran består av restprodukter, såsom grenar, toppar och andra sidoströmmar som tidigare inte använts på liknande sätt.

– Vi ser att intresset för att hitta alternativa och hållbara foder har ökat de senaste åren. Arbetet med att framställa single cell protein ur skogsbiomassa har visat goda resultat och nu arbetar vi för att kunna ta ytterligare steg mot kommersiell produktion, säger Mihaela Tanase-Opedal, projektledare på RISE norska dotterbolag RISE PFI

Det internationella projektet FISK ska driva på utvecklingen och knyta samman aktörer från olika industrier. Projektet är ett samarbete mellan forskare på RISE i Sverige och Norge, samt aktörer från både skogs- och havsbruksnäringen, vilket skapar en unik värdekedja från skog till bord. Dessutom medverkar projektet till att skogsindustriella företag, mindre företag eller tjänsteföretag i nära anknytning till industrin får en ny avsättning av sina produkter och att fiskodlingsnäringen får tillgång till en ny hållbar proteinkälla. Syftet är att skapa tillräckligt underlag för ett investeringsbeslut i produktion av SCP.

– Det ska bli spännande att få arbeta med intressenter från hela värdekedjan från skog till fiskfoder och få sy ihop det är till något som är både ekonomiskt hållbart och miljömässigt viktigt, säger Yvonne Söderström Nordin.

Det som används som råvara till produktion av SCP i projektet är både surlut från bioraffinaderiprocessen och grenar och toppar (GROT). Tester av SCP kommer även att utföras på fisk med avseende på fiskhälsa, produktkvalitet, miljö, nya foderingredienser och produktionsteknologi. FISK ska även arbeta med affärsutveckling av fiskfoder som innehåller SCP och en affärsmodell ska tas fram för att kunna göra produktionen kommersiellt gångbar.

Projektet FISK leds av RISE Processum i Sverige och RISE PFI i Norge. Intressenter i projektet är Wood Works!, Norrskog, Sveaskog, Synergifabrikken och Domsjö Fabriker.

FISK finansieras av Interreg Sverige – Norge (ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige och Norge), Region Västernorrland, Synergifabrikken AS, Tröndelag Fylkeskommune och RISE Processum AB. Hela projektet omfattar totalt ca 1 miljon euro på tre år.

Gilla Anders Svensson på Patreon!