Brexitavtalet och fisket

Brexitavtalet är klart och har publicerats på EU:s hemsida. Det innehåller en mängd skrivningar om fisket, dels allmänna om hållbart fiske etc som EU och Storbritannien måste vara överens om, dels en mängd detaljerade överenskommelser om hur de årliga förhandlingarna om tillgång till varandras vatten ska gå till och hur det blir om de inte lyckas komma överens varje år.

Det finns också en överenskommelse om hur stor andel av kvoterna som tillkommer EU respektive Storbritannien för varje tänkbar art som fångas i yrkesfisket liksom för varje havsområde fram till 2026. Förändringarna mellan 2021 och 2026 är förhållandevis men innebär en viss överföring av kvoter till Storbritannien för många arter. De största förändringarna verkar gälla kvoterna för torsk, sej och kummel. Undercurrent News rapporterar om överflyttning den andra vägen (från Storbritannien till EU) för vissa kvoter, men det verkar inte vara korrekt i något av de falls de tar upp såvida inte kvotandelen för 2021 är lägre än kvotandelen 2020.

Danska yrkesfiskares domedagsuttalanden om avtalet förefaller också totalt felaktiga och oproportionerliga. Men jag kan ju ha missat nåt då det är en massa text att läsa och försöka förstå.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!