Inte många rätt när ETC skriver om fiske och sjömatsodling

ETC har publicerat en artikel som kunde varit intressant. Det är den inte. Den handlar om marina kolonilotter, dvs odling av skaldjur, musslor och alger. Fast i artikeln kallas musslor inledningsvis för skaldjur. Sen heter det strandkrabbor, inte sandkrabbor. Ett oväsentligt fel men samtidigt symptomatiskt.

Dessutom skriver artikelförfattaren Aleksandra Eriksson som om vem som helst bara kan börja odla var som helst. Det är inte möjligt. Det går inte att odla utan odlingstillstånd och utmärkningstillstånd från myndigheter och inte odla på privat mark (innanför 300 meter från land) utan tillstånd från markägaren. I allmänt vatten krävs så kallat rådighetstillstånd. Om det ska odlas där det är grundare än tre meter eller inom 300 meter från land så krävs också dispens från strandskyddet.

I en faktaruta påstås också att bara 17% av den fångade fisken går till konsumtion. Detta är dumheter. I Sverige är motsvarande påstående att bara 40% av den fångade fisken går till konsumtionen. Det står inte i ETC. Men också detta är dumheter. Sannolikt går cirka 80-90% av den fångade fisken i Sverige till konsumtion om vi också räknar indirekt konsumtion i form av odlad fisk. I världsmåttstock är det sannolikt ungefär samma förhållanden. 80-90% går till konsumtion. För fiskmjöl och fiskolja går till odlad fisk och odlade skaldjur liksom till omega-3-produkter.

Att Sverige importerar 75% av sjömaten är också en siffra som kan ifrågasättas. Svenska båtar landar stora delar av sin fångst i andra länder (framförallt i Danmark). När den kommer tillbaks till Sverige så räknas den som importerad. Huvuddelen av det som importeras r lax från Norge. En stor del av denna exporteras igen. Dessutom är den delvis uppfödd på fiskmjöl och fiskolja som gjorts av fisk som svenska yrkesfiskare fångat. Är det då egentligen import?

Om bottentrålning förbjuds i marina skyddsområden kommer hela det svenska räkfisket att slås ut. Det är inget som någon tror, vilket textförfattaren i ETC påstår, utan det är fakta då nästan all räka fångas i marina skyddsområden. Att fiska räka med bur är helt enkelt inte möjligt i nuläget. Det ger så liten fångst att det inte går att få lönsamt. Forskaren Maria Bodin kommer med drömmar helt utan substans och verklighetsanknytning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!