Danska landningar av makrill och hästmakrill 2020

Medan makrillfisket för konsumtion sannolikt har anor från när människor bosatte sig i Norden och de brittiska öarna är fisket av hästmakrill (heter officiellt taggmakrill på svenska) en ny företeelse som utvecklade på 1970- och 1980-talet som en ersättning för sillfiske. Det moderna fisket av makrill med snörpvad och flyttrål utvecklades dock under den andra halvan av 1900-talet. Innan dess fiskades makrill mest med dörj, pilk och garn.

Makrill fiskas enbart för konsumtion. Dels som ett småskaligt fiske längs kusterna i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt med krokredskap och garn, dels som ett storskaligt fiske med flyttrål och snörpvad i nordvästra Nordsjön och Nordatlanten. All makrill i Nordostatlanten inklusive Nordsjön anses vara ett enda stort bestånd.

Sillkollapsen i Nordsjön innebar att danska fiskare som fiskat stora mängder sill till fiskmjölsindustrin utvecklade alternativa fisken för samma ändamål på arter som sperling (vitlinglyra), tobis och hästmakrill. Fisket av hästmakrill äger främst rum i södra Östersjön och Engelska kanalen så med tiden minskade det danska fisket på grund av höga bränslekostnader och det blev mer ekonomiskt att istället fiska skarpsill, tobis och vitlinglyra. Istället kom det att utvecklas ett nytt fiske till konsumtion av nederländska frystrålare och idag byter danska båtar bort delar av sin hästmakrillkvot till nederländska båtar i utbyte mot sill och makrill. Ibland, dvs vissa år, fångas makrill även längre upp i Nordsjön och i Skagerak. Det danska fisket går sannolikt än idag huvudsakligen till fiskmjöl och fiskolja.

Makrill fiskas av samma danska båtar som också fiskar blåvitling och NVG-sill.

HG 333 Isafold

Landningar av makrill per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. HG 333 Isafold, 6 717, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals
 2. S 349 Gitte, 5 685, Gitte Henning A/S, Skagen
 3. HG 264 Ruth, 5 301, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 4. HG 265 Asbjørn, 3 298, Asbjørn A/S, HIrthals
 5. HG 62 Beinur, 2 982, Beinur A/S, Hirtshals
 6. S 264 Astrid, 2 825, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 7. E 349 Cattleya, 2 342, Cattleya A/S, Esbjerg
 8. S 144 Themis, 1 540, Themis Fiskeri A/S, Skagen

Totala landningar av makrill per företag 2020, namn, ton, ägare, hemort, ägarens hemort

 1. Rederiet Isafold A/S, 6 717, Skovbrynet Tornby ApS (K. Mølgaard & L. Bjørn Jørgensen), Hirtshals, Hirtshals
 2. Gitte Henning A/S, 5 685, Henning Kjeldsen, Skagen, Skagen
 3. Rederiet Ruth A/S, 5 301, GTM Holding A/S (Gullak Madsen), Hirtshals, Hirtshals
 4. Asbjørn A/S, 3 298, fam. Magnusen, Hirtshals, Hirtshals
 5. Beinur A/S, 2 982, fam. Tindskard, Hirtshals, Hirtshals
 6. Astrid Fiskeri A/S, 2 825, Astrid Fiske AB (fam. Johansson), Skagen, Rörö
 7. Cattleya A/S, 2 342, Cattleya Holding ApS (fam. Pedersen), Esbjerg, Esbjerg
 8. Themis Fiskeri A/S, 1 540, Rylo AB (fam. Ryberg/Lorentsson), Skagen, Rörö

Hästmakrill fiskas bara av några enstaka båtar som använder flyttrål. Normalt fiskar HG 264 Ruth hästmakrill men under 2020 tycks HG 62 Beinur ha använt deras fiskerättigheter.

E 349 Cattleya. Bild: DPPO

Landningar av hästmakrill per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. E 349 Cattleya, 2 673, Cattleya A/S, Esbjerg
 2. HG 62 Beinur, 1 624, Beinur A/S, Hirtshals
 3. S 264 Astrid, 1 341, Astrid Fiskeri A/S, Skagen

Andra källor: Fiskeristyrelsen, CVR, Dansk Skibsregister

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!