Danska landningar av brisling 2020 – båtar och företag

Brisling är den fisk som på svenska normalt kallas skarpsill och i Finland och ibland också i delar av östra Sverige kallas den vassbuk. Den fiskas i Nordsjön, framförallt i de södra och östra delarna, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Det danska fisket av brisling är i stort sett uteslutande till för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Kvoten för brisling kan variera mycket från år till år.

Av de tio båtar som landade mest brisling (skarpsill) från Nordsjön år 2020 var 4 stycken svenskägda, av de 20 som landade mest var 7 svenskägda och av de 20 som landade mest var 9 svenskägda. Många av båtarna som landar brisling är rena industrifiskebåtar, dvs de fiskar för fiskmjölsindustrin. De fiskar i allmänhet också tobis och sperling.

HG 62 Beinur. Bild: DPPO

Landningar av brisling från Nordsjön per båt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. HG 62 Beinur, 10 938, Beinur A/S, Hirtshals
 2. HM 379 Lingbank, 9 213, Lingbank A/S, Hanstholm
 3. S 205 Ceton, 8 879, Gifico ApS, Skagen
 4. S 264 Astrid, 8 712, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 5. L 673 Meilsø, 7 637, P/R Meilsø (Knak), Thyborøn
 6. S 144 Themis, 7 580, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 7. HG 365 Junior, 6 947, Asbjørn A/S, Hirtshals
 8. HG 333 Isafold, 6 780, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals
 9. S 464 Stella Nova, 5 733, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 10. L 349 Birgitte, 5 718, Gitte Henning A/S, Thyborøn
 11. S 149 Birthe, 5 092, Gitte Henning A/S, Skagen
 12. AS 202 Neptun, 5 053, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 13. L 106 Monsun, 3 839, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 14. HG 265 Asbjørn, 3 680, Asbjørn A/S, Hirtshals
 15. S 49 Birgitte-Martine, 3 117, Gitte Henning A/S, Skagen
 16. L 520 Emmie Noah, 2 981, P/R Emmie Noah, Thyborøn
 17. L 421 Cadiz, 2 844, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 18. S 549 Stefanie, 2 709, Gitte Henning A/S, Skagen
 19. L 573 Hallingsø, 2 710, P/R Hallingsø (Knak), Thyborøn
 20. L 441 Hametner Senior, 2 302, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 21. L 229 Lykke Hametner, 2 260, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 22. S 438 Bristol, 1 988, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 23. E 727 Jette Kristine, 1 918, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 24. S 47 Lasse, 1 638,  Gitte Henning A/S, Skagen
 25. E 349 Cattleya, 1 291, Cattleya A/S, Esbjerg
 26. S 206 Ahlma-West, 1 213, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 27. RI 457 Kirsten Fjord, 1 178, fam. Lodberg, Hvide Sande
 28. S 430 Well-Bank, 1 166, Cyrano II ApS, Skagen
 29. R 500 Sophia Hametner, 1 069, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn

Fisket i Skagerak och Kattegatt domineras av lite mindre båtar än de som dominerar fisket i Nordsjön och Östersjön.

FN 267 Emelie. Bild: Vestværftet

Landningar av brisling från Skagerak och Kattegatt per båt 2020, båt, ton, ägare, hemmaham

 1. FN 267 Emilie, 4 071, FN 267 Emilie ApS, Strandby
 2. S 430 Well-Bank, 1 416, Cyrano II ApS, Skagen
 3. RI 376 Victory, 1 238, Erik Jensen, Hvide Sande
 4. S 549 Stefanie, 1 157, Gitte Henning A/S, Skagen
 5. A 357 Hanne Due, 632, fam. Aabenhus Nielsen, Aalborg
 6. FN 321 Line Dalgaard, 547, FN 321 Line Dalgaard ApS, Strandby

När det gäller brislingfisket i Östersjön så är 5 av de 8 båtar som landade mest svenskägda. De dominerar helt det danska fisket av brisling i Östersjön.

S 144 Themis

Landningar av brisling från Östersjön per båt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 144 Themis, 6 846, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 2. S 464 Stella Nova, 6 218, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 3. S 47 Lasse, 2 720, Gitte Henning A/S, Skagen
 4. S 49 Birgitte-Martine, 2 709, Gitte Henning A/S, Skagen
 5. AS 202 Neptun, 2 010, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 6. S 206 Ahlma-West, 1 839, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 7. HM 379 Lingbank, 1 793, Lingbank A/S, Hanstholm
 8. S 205 Ceton, 1 689, Gifico ApS, Skagen

När det gäller de 10 båtar som fiskar mest brisling total så är 5 stycken svenskägda.

Landningar av brisling per båt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 144 Themis, 14 426, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 2. S 464 Stella Nova, 11 951, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 3. HM 379 Lingbank, 11 006, Lingbank A/S, Hanstholm
 4. HG 62 Beinur, 10 938, Beinur A/S, Hirtshals
 5. S 205 Ceton, 10 568, Gifico ApS, Skagen
 6. S 264 Astrid, 8 712, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 7. L 673 Meilsø, 7 637, P/R Meilsø (Knak), Thyborøn
 8. AS 202 Neptun, 7 063, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 9. HG 365 Junior, 6 947, Asbjørn A/S, Hirtshals
 10. HG 333 Isafold, 6 780, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals
 11. S 49 Birgitte-Martine, 5 826, Gitte Henning A/S, Skagen
 12. L 349 Birgitte, 5 718, Gitte Henning A/S, Thyborøn
 13. S 149 Birthe, 5 092, Gitte Hanning A/S, Skagen
 14. S 47 Lasse, 4 358,  Gitte Henning A/S, Skagen
 15. FN 267 Emilie, 4 071, FN 267 Emilie ApS, Strandby
 16. S 549 Stefanie, 3 866, Gitte Henning A/S, Skagen
 17. L 106 Monsun, 3 839, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 18. HG 265 Asbjørn, 3 680, Asbjørn A/S, Hirtshals
 19. S 206 Ahlma-West, 3 052, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 20. L 520 Emmie Noah, 2 981, P/R Emmie Noah, Thyborøn
 21. L 421 Cadiz, 2 844, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 22. L 573 Hallingsø, 2 710, P/R Hallingsø (Knak), Thyborøn
 23. S 430 Well-Bank, 2 582, Cyrano II ApS, Skagen
 24. L 441 Hametner Senior, 2 302, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 25. L 229 Lykke Hametner, 2 260, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 26. S 438 Bristol, 1 988, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 27. E 727 Jette Kristine, 1 918, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 28. E 349 Cattleya, 1 291, Cattleya A/S, Esbjerg
 29. RI 457 Kirsten Fjord, 1 178, fam. Lodberg, Hvide Sande
 30. R 500 Sophia Hametner, 1 069, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn

Som företag så fiskar Gitte Henning A/S mest. Det har också skett förändringar i den av Henning Kjeldsen ägda koncernen. Gitte Henning A/S har delats upp i tre företag, Gitte Henning Industri A/S, Gitte Henning Konsum A/S och Gitte Henning Pelagic A/S, inför 2021 Det flitiga användandet av bulvaner inom koncernen har dessutom försvunnit helt som ett resultat av skärpt dansk lagstiftning och en rättsprocess.

Rylokoncernen består av två företag som ägs av familjen Ryberg/Lorentsson på Rörö. Rylo AB på Rörö i Sverige som är moderbolag till danska Themis Fiskeri A/S och svenska Themis Pelagic AB, samt Rylo Danmark ApS som äger Jette Kristine E 727 ApS. Rylo AB och Rylo Danmark ApS har samma ägare.

Landningar av brisling per företag 2020, båt, ton, ägare, hemort, ägarens hemort

 1. Gitte Henning A/S, 24 860, Henning Kjeldsen, Skagen, Skagen
 2. Rylokoncernen, 16 344, fam Ryberg/Lorentsson, Skagen, Rörö
 3. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 11 951, fam. Bryngelsson, Skagen, Fotö/Öckerö
 4. Lingbank A/S, 11 006, fam, Rasmussen, Hanstholm, Hanstholm
 5. Beinur A/S, 10 938, fam. Tindskard, Hirtshals, Hirtshals
 6. Gifico ApS, 10 568, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson), Skagen, Fiskebäck
 7. Asbjørn A/S, 10 627, fam. Magnusen, Hirtshals, Hirtshals
 8. Knak-koncernen, 10 347, fam. Knak, Thyborøn, Thyborøn
 9. Astrid Fiskeri A/S, 8 712, Astrid Fiske AB (fam. Johansson), Skagen, Rörö
 10. Odeskar Fiskeri A/S, 7 063, fam. Andersson, Grenå, Vrångö/Donsö
 11. Rederiet Isafold A/S, 6 780, Skovbrynet Tornby ApS (K. Mølgaard & L. Bjørn Jørgensen), Hirtshals, Hirtshals
 12. Hametner-koncernen, 5 631, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn, Thyborøn
 13. FN 267 Emilie ApS, 4 071, fam. Klitlund, Strandby, Strandby
 14. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 3 839, fam. Jansson, Thyborøn, Donsö
 15. Ahlma Danmark ApS, 3 052, Ahlma Fiskeri AB (fam. Ahlström & fam. Magnusson), Skagen, Fiskebäck
 16. P/R Emmie Noah, 2 981, Danny Broe Langer & Michael Ruby & Niki Andersen, Thyborøn, Thyborøn
 17. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 2 844, fam. Berndtsson & fam. Börjesson, Thyborøn, Fiskebäck
 18. Cyrano II ApS, 2 582, Valter Vendelbo, Skagen, Thisted
 19. B-C Pelagic Danmark ApS, 1 988, fam. Backman & fam. Jansson, Skagen, Donsö
 20. Cattleya A/S, 1 291, fam. Pedersen, Esbjerg
 21. RI 457 Kirsten Fjord, 1 178, fam. Lodberg, Hvide Sande

Andra källor: FiskeristyrelsenCVRDansk Skibsregister

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!