Danska landningar av sill 2020 – båtar och företag

Sill är den viktigaste fisken i svenskt fiske och en av de viktigaste i danskt fiske. Danmark har sillkvot i Nordatlanten, Norska havet, Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Det mesta fiskas av stora fiskebåtar som har medlemsskap i Danmarks Pelagiske PO (DPPO) och som hör hemma i Skagen, Hirtshals, Hanstholm och Thyborøn.

Sill fiskas med flyttrål och snörpvad. Det som fiskas i Atlanten, Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och västra Östersjön används till konsumtion medan det som fiskas i östra Östersjön går till fiskmjöl och fiskolja som sen använd i laxfoder och till konsumtion,

Sillen som fiskas i Norska havet och Nordatlanten kallas atlantoskandisk sill eller NVG-sill. Den båt som landade mest NVG-sill under 2019, HG 264 Ruth har inte landat något under 2020. Istället har HG 62 Beinur landat mycket mer än förra året.

HG 62 Beinur. Bild: DPPO

Landningar av NVG-sill per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. HG 62 Beinur, 5 046, Beinur A/S, Hirtshals
 2. HG 333 Isafold, 3 319, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals
 3. HG 265 Asbjørn, 3 291, Asbjørn A/S, Hirtshals
 4. S 349 Gitte, 3 084, Gitte Henning A/S, Skagen
 5. S 264 Astrid, 1 243, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 6. E 349 Cattleya, 539, Cattleya A/S, Esbjerg

Bland de tio båtar som fiskat mest nordsjösill under 2020 finns en ny båt, S 144 Themis. Den har ersatt S 364 Rockall som inte längre finns. L 920 Tina Jeannette såldes under hösten 2020. Tre av de båtar som fiskade mest sill i Nordsjön under 2020 är svenskägda och svenskbemannade, S 264 Astrid, S 144 Themis och S 205 Ceton.

S 349 Gitte. Bild: DPPO

Landningar av sill från Nordsjön per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 17 508, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HG 264 Ruth, 16 417, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 3. S 264 Astrid, 15 482, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 4. HG 333 Isafold, 9 189, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals
 5. HG 62 Beinur, 5 633, Beinur A/S, Hirtshals
 6. S 144 Themis, 4 791, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 7. HG 265 Asbjørn, 4 577, Asbjørn A/S, Hirtshals
 8. L 920 Tina Jeanette, 3 694, Brdr. Langer A/S (75%), Thyborøn
 9. E 349 Cattleya, 2 726, Cattleya A/S, Esbjerg
 10. S 205 Ceton, 1 320, Gifico ApS, Skagen
 11. HM 379 Lingbank, 1 767, Lingbank A/S, Hanstholm
 12. L 421 Cadiz, 400, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 13. AS 202 Neptun, 214, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 14. HM 281 Mercy, 208, Anders Hyre Corell & Henrik Bloch Larsen, Hanstholm
 15. HM 424 Westbank, 207, Fiskeriselskabet Westbank ApS, Hanstholm
 16. RI 372 Aggersøe, 201, Silas Ruby Jensen, Hvide Sande

Fisket i Skagerak och Kattegatt påverkas av att lekbeståndet av sill i västra Östersjön (rügensill) är litet. Denna sill flyttar sig till Kattegatt och Skagerak under sommaren och hösten för att äta upp sig. Kvoten i Kattegatt och Skagerak blir mindre på grund av detta.

S 264 Astrid. Bild: Astrid Fiskeri

Landningar av sill från Skagerak och Kattegatt per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 264 Astrid, 868, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 640, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals
 3. HG 265 Asbjørn, 414, Asbjørn A/S, Hirtshals
 4. S 144 Themis, 260, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 5. HM 281 Mercy, 212, Anders Hyre Corell & Henrik Bloch Larsen, Hanstholm
 6. FN 267 Emilie, 228, FN 267 Emilie ApS, Strandby

Sillfisket i västra Östersjön är det främst mindre båtar från Gilleleje som ägnar sig åt. Låga kvoter gör att detta fiske är begränsat. I östra Östersjön domineras sillfisket heöt av svenskägda och svenskbemannade båtar.

Landningar av sill från västra Östersjön per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. H 45 Lone, 307, Jakob Jørgensen, Gilleleje

S 144 Themis. Bild: Themis Fiskeri

Landningar av sill från östra Östersjön per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 144 Themis, 2 186, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 2. AS 202 Neptun, 2 167, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 3. S 464 Stella Nova, 1 567, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Grenå
 4. S 206 Ahlma-West, 1 005, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 5. S 205 Ceton, 789, Gifico ApS, Skagen
 6. S 47 Lasse, 576, Gitte Henning A/S, Skagen
 7. HM 379 Lingbank, 465, Lingbank A/S, Hanstholm
 8. S 49 Birgitte Martine, 375, Gitte Henning A/S, Skagen

Sammanlagt fiskade S 349 Gitte allra mest sill följd av S 264 Astrid och HG 264 Ruth. 3 av de tio som fiskade mest är svenskägda, S 264 Astrid, S 144 Themis och AS 202 Neptun. ALla båtar utom L 920 Tina Jeanette, AS 202 Neptun och AS 464 Stella Nova var medlemmar i DPPO under 2020.

Totala landningar av sill per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 20 592, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. S 264 Astrid, 17 593, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 3. HG 264 Ruth, 16 417, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 4. HG 333 Isafold, 13 148, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals
 5. HG 62 Beinur, 10 679, Beinur A/S, Hirtshals
 6. HG 265 Asbjørn, 8 282, Asbjørn A/S, Hirtshals
 7. S 144 Themis, 7 237, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 8. L 920 Tina Jeanette, 3 694, Brdr. Langer A/S (75%), Thyborøn
 9. E 349 Cattleya, 3 265, Cattleya A/S, Esbjerg
 10. AS 202 Neptun, 2 381, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 11. HM 379 Lingbank, 12 232, Lingbank A/S, Hanstholm
 12. S 205 Ceton, 2 109, Gifico ApS, Skagen
 13. AS 464 Stella Nova, 1 567, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Grenå

När det gäller företagen så har Gitte Henning A/S delats upp i tre företag, Gitte Henning Industri A/S, Gitte Henning Konsum A/S och Gitte Henning Pelagic A/S inför 2021. Ägare av alla tre är Henning Kjeldsen Holding A/S som ägs av Henning Kjeldsen. Isafold-koncernen har bolagiserat och HG 33 Isafold ägs inte längre av ett partrederi utan av ett aktiebolag, Rederiet Isafold A/S.

Fler av bolagen har beställt nya fiskebåtar som är på gång. Exempelvis gäller Rederiet Ruth A/S, Gitte Henning A/S och Astrid Fiskeri A/S. 5 av de 13 företagen på listan är svenskägda.

Totala landningar av sill per företag 2020, namn, ton, ägare, hemort, ägarens hemort

 1. Gitte Henning A/S, 21 543, Henning Kjeldsen, Skagen, Skagen
 2. Astrid Fiskeri A/S, 17 593, Astrid Fiske AB (fam. Johansson), Skagen, Rörö
 3. Rederiet Ruth A/S, 16 417, GTM Holding A/S (Gullak Madsen), Hirtshals, Hirtshals
 4. Rederiet Isafold A/S, 13 148, Skovbrynet Tornby ApS (K. Mølgaard & L. Bjørn Jørgensen), Hirtshals, Hirtshals
 5. Beinur A/S, 10 679, fam. Tindskard, Hirtshals, Hirtshals
 6. Asbjørn A/S, 8 282, fam. Magnusen, Hirtshals, Hirtshals
 7. Themis Fiskeri A/S, 7 237, Rylo AB (fam. Ryberg/Lorentsson), Skagen, Rörö
 8. P/R L 920 Tina Jeanette, 3 694, Brdr. Langer A/S (fam. Langer), Thyborøn, Thyborøn
 9. Cattleya A/S, 3 265, Cattleya Holding ApS (fam. Pedersen), Esbjerg, Esbjerg
 10. Odeskar Fiskeri A/S, 2 381, fam. Andersson, Grenå, Vrångö/Donsö
 11. Lingbank A/S, 12 232, fam. Rasmussen, Hanstholm, Hanstholm
 12. Gifico ApS, 2 109, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson), Skagen, Fiskebäck
 13. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 567, fam. Bryngelsson, Grenå, Fotö/Öckerö

Läs också:

Andra källor: Fiskeristyrelsen, CVR, Dansk Skipsregister