Problemen med garnfiske

De flesta människor tror att garnfiske med små båtar är det mest miljö- och klimatvänliga fisket. I själva verket är det storskaliga fisket efter sill, skarpsill, makrill med mera det mest skonsamma, klimatvänliga och miljövänliga fisket. Det småskaliga fisket med garn och krok är dock det mest miljövänliga fisket om det storskaliga pelagiska fisket med flyttrål och snörpvad räknas bort.

Det storskaliga fiskets problem är att om kvoterna sätt fel av myndigheterna leder det till att det fiskas för mycket eller för lite för båtarna fiskar upp de kvoter de har tillgång till. I vissa fisken såsom höstfisket efter sill liksom fisket av blåvitling och vitlinglyra finns också risk för bifångster. För att undvika det sker fiske på natten i det första fallet eller med rist i sillfisket och de andra fiskena (svenska båtar fångar dock inte vitlinglyra och har inte fiskat blåvitling på många år). I sillfisket fångas också skarpsill som bifångst och i skarpsillsfisket fångas sill. Detta är inget problem men ibland redovisas andelen av de två arterna fel.

Problemen med det småskaliga fisket ur miljösynpunkt är bifångster av havsdäggdjur, fåglar, bifångster av andra arter än målarten och borttappade redskap. Bara i kustfarvattnen från Öland till Skåne har 29 förlorade fiskegarn med en sammanlagd längd av nästan 16 kilometer och en vikt på nära 5,5 ton. Det har åtta yrkesfiskare med lika många båtar samlat upp från havsbotten mellan Öland och södra Skåne under 2020.

– Förlorade fiskeredskap utgör en fara för fiskar, fåglar och däggdjur då de kan fortsätta att fånga, spökfiska, eller trassla in djur i många år eftersom redskapen är gjorda av mycket hållbara material. Dessutom kan redskapen vid exempelvis nötning eller i kontakt med solljus fragmentera och blir då även en källa till mikroplastutsläpp, säger Charlotta Stadig, utredare vid HaV, i ett pressmeddelande.

Torskgarn är de vanligaste fynden som yrkesfiskarna har gjort. De kan vara allt från några år till 30 år gamla.

– Vi hittade både levande och död fisk i spökgarnen. De vanligast förekommande arterna var simpor, torsk, skrubba och spätta. Även krabbor, ett sälkadaver, slaggsten, mattor, trasor, skor, byxor och öl- och färgburkar påträffades, berättar Anders Paulsen, yrkesfiskare på båten Pondus med hemmahamn i skånska Skillinge.

Charlotta Stadig hoppas att HaV kan finansiera draggningar även under 2021, även om inga beslut är fattade.

– Som alltid är det en fråga om hur mycket pengar vi får i åtgärdsanslag. I nuläget vet vi inte hur mycket pengar det handlar om.

Ett annat exempel på problemen i småskaligt fiske är fångsten av tre exemplar av den rödlistade hajen håbrand i några norska kustfiskares garn.

Ett annat exempel på det småskaliga fiskets problem är de tre exemplar av den rödlistade hajen håbrand som fångades i några norska yrkesfiskares garn. Även där handlar det om torskgarn.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!