Danska landningar av tobis 2020

Tobis är en av de viktigaste arterna i det danska fisket och i industrifisket i Nordsjön. Industrifiske är fiske för fiskmjöls- och fiskoljeindustrins räkning. Det som fiskas är havstobis (Ammodytes marinus),  kusttobis (Ammodytes tobianus) och tobiskung (Hyperoplus lanceolatus). Norska och danska fiskare fångar större delen av den tobis som landas med svenska fiskare på tredje plats. Fiske bedrivs med så kallad semipelagisk trål vilket är en slags bottentrål, i allmänhet med flygande tråldörrar (trålbord, lämmar) och sker främst i brittisk zon i Nordsjön.

Danska fiskare landade enligt danska Fiskeristyrelsen cirka 172 000 ton år 2020. Hur dessa landningar fördelade sig är dock inte möjligt att läsa ut ur de redovisningar som finns där detta brukar vara med är saknar dessa uppgifter.

Det som finns är uppgifter på hur mycket enskilda båtar haft tillgång till i form av fiskerättigheter under 2020. I många fall stämmer detta ungefär med vad de fiskat och i andra fall stämmer det inte alls. Totalt anger Fiskeristyrelsen att danska fiskare hade tillgång till cirka 185 000 ton år 2020. De faktiska fiskerättigheterna i ton  kan vara mer eller mindre än det som båten sig egentligen innehar i fiskerättigheter.

HG 62 Beinur. Bild: DPPO

Faktiska fiskerättigheter per båt för tobis 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. HG 62 Beinur, 18 011, Beinur A/S, Hirtshals
 2. HG 333 Isafold, 17 328, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals
 3. S 349 Gitte, 17 248, Gitte Henning A/S, Skagen
 4. HG 265 Asbjørn, 16 016, Asbjørn A/S, Hirtshals
 5. S 264 Astrid, 12 655, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 6. E 349 Cattleya, 12 426, Cattleya A/S, Esbjerg
 7. HM 379 Lingbank, 10 961, Lingbank A/S, Hanstholm
 8. L 25 Aslan, 10 542, Fiskeriselskabet 2Bis ApS, Thyborøn
 9. S 205 Ceton, 10 312, Gifico ApS, Skagen
 10. S 144 Themis, 7 944, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 11. L 673 Meilsø, 7 192, P/R Meilsø (Knak), Thyborøn
 12. L 229 Lykke Hametner, 5 942, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 13. L 106 Monsun, 4 932, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 14. S 464 Stella Nova, 4 929, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 15. L 349 Birgitte, 4 410, Gitte Henning A/S, Thyborøn
 16. L 649 Martine, 4 410, Gitte Henning A/S, Thyborøn
 17. S 206 Ahlma-West, 3 556, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 18. AS 202 Neptun, 3 425, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 19. R 500 Sophia Hametner, 3 307, John-Anker Hametner Larsen, Christiansø
 20. L 51 Nordstrand, 3 192, Lynge Fiskeri ApS, Thyborøn
 21. S 149 Birthe, 3 087, Gitte Henning A/S, Skagen
 22. E 727 Jette Kristine, 3 087, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 23. L 421 Cadiz, 2 557, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 24. L 573 Hallingsø, 2 500, P/R Hallingsø (Knak), Thyborøn
 25. L 520 Emmie Noah, 1 967, P/R Emmie Noah, Thyborøn
 26. HG 264 Ruth, 1 708, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 27. S 438 Bristol, 1 467, B-C Pelagic Danmark ApS, Skagen
 28. RI 457 Kirsten Fjord, 1 233, fam. Lodberg, Hvide Sande
 29. L 441 Hametner Senior, 1 102, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 30. S 43 Nordstrand, 1 102, Kim Fredsøe ApS, Skagen

Tobisfiskeriet domineras av danskägda danska fiskebåtar. L 25 Aslan fiskar ingenting utan är en kvotbåt.

Hametner Larsens båtar har troligen och med stor sannolikhet fiskat mer än vad de hade fiskerättigheter till. Det gäller troligen också Emmie Noah, familjen Knaks båtar och flera andra industrifiskebåtar.

Gitte Henning A/S har delats upp i tre företag, Gitte Henning Industri A/S, Gitte Henning Konsum A/S och Gitte Henning Pelagic A/S, inför 2021 Det flitiga användandet av bulvaner inom koncernen har dessutom försvunnit helt som ett resultat av skärpt dansk lagstiftning och en rättsprocess.

Rylokoncernen består av två företag som ägs av familjen Ryberg/Lorentsson på Rörö. Rylo AB på Rörö i Sverige som är moderbolag till danska Themis Fiskeri A/S och svenska Themis Pelagic AB, samt Rylo Danmark ApS som äger Jette Kristine E 727 ApS. Rylo AB och Rylo Danmark ApS har samma ägare.

Faktiska fiskerättigheter per företag för tobis 2020, båt, ton, ägare, hemort, ägarnas hemort

 1. Gitte Henning A/S, 29 155,  Henning Kjeldsen, Skagen, Skagen
 2. Beinur A/S, 18 011, fam. Tindskard, Hirtshals, Hirtshals
 3. Rederiet Isafold A/S, 17 328, Skovbrynet Tornby ApS (K. Mølgaard & L. Bjørn Jørgensen), Hirtshals, Hirtshals
 4. Asbjørn A/S, 16 016, fam. Magnusen, Hirtshals, Hirtshals
 5. Astrid Fiskeri A/S, 12 655, Astrid Fiske AB (fam. Johansson), Skagen, Rörö
 6. Cattleya A/S, 12 426, fam. Pedersen, Esbjerg, Esbjerg
 7. Rylokoncernen, 11 031, fam. Ryberg/Lorentsson, Skagen, Rörö
 8. Lingbank A/S, 10 961, fam. Rasmussen, Hanstholm, Hanstholm
 9. Fiskeriselskabet 2Bis ApS, 10 542, Triple Nine Thyborøn A/S m.fl., Thyborøn, Thyborøn
 10. Hametner-koncernen, 10 351, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 11. Gifico ApS, 10 312, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson), Skagen, Fiskebäck
 12. Knak-koncernen, 9 692, fam. Knak, Thyborøn, Thyborøn
 13. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 4 932, fam. Jansson, Thyborøn, Donsö
 14. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 4 929, fam. Bryngelsson, Skagen, Forö/Öckerö
 15. Ahlma Danmark ApS, 3 556, Ahlma Fiskeri AB (fam. Ahlström & fam. Magnusson), Skagen, Fiskebäck
 16. Odeskar Fiskeri A/S, 3 425, fam. Andersson, Grenå, Vrångö/Donsö
 17. Lynge Fiskeri ApS, 3 192, Lindy Harald Lynge, Thyborøn, Thyborøn
 18. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 2 557, fam. Berndtsson & fam. Börjesson, Thyborøn, Thyborøn
 19. P/R Emmie Noah, 1 967, Danny Broe Langer & Michael Ruby & Niki Andersen, Thyborøn, Thyborøn, Thyborøn
 20. Rederiet Ruth A/S, 1 708, Gullak Madsen, Hirtshals, Hirtshals
 21. B-C Pelagic Danmark ApS, 1 467, fam. Backman & fam. Jansson, Skagen, Donsö
 22. RI 457 Kirsten Fjord, 1 233, fam. Lodberg, Hvide Sande, Hvide Sande
 23. Kim Fredsøe Fiskeri ApS, 1 102, Kim Fredsøe, Lemvig, Lemvig

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!